Politie Noord- en Oost Gelderland


* Regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland.

* District IJsselstreek


P E R S B E R I C H T


POLITIEDISTRICT IJSSELSTREEK


5 april 2004


Onderwerp: geen pardon meer voor hangjongeren op Polsbroek.


De Zutphense politie treedt sinds kort bij het winkelcentrum aan de Polsbroek verbaliserend op tegen hangjongeren die zich niet aan de regels houden. Na eerst de "spelregels" te hebben afgesproken en waarschuwend te hebben opgetreden zijn inmiddels de eerste bekeuringen uitgeschreven. Aanleiding vormen vernielingen en klachten over het gedrag van de groep jongeren.


Vernielde lantaarnpalen, kapotte slagbomen, twee ingegooide ramen van winkels en de nodige frustratie bij vooral oudere mensen die rond dit winkelcentrum wonen over het gedrag van een groep jongeren vormen de aanleiding voor deze maatregel.


In januari kreeg de politie signalen, dat een groep van 10 à 15 jongeren voor overlast zorgde op het winkelcentrum. De jongeren, in de leeftijd van 15 tot 19 houden zich veelal op onder de overkapping van het winkelcentrum en rond de ingang van de diverse winkels. Dit vindt vooral rond- en na sluitingstijd van de winkels plaats, waardoor klanten en passerend publiek zich onprettig voelen.


Verder bleken er vernielingen te zijn gepleegd en de politie heeft de jongeren over hun gedrag onderhouden en een onderzoek naar de vernielingen ingesteld. Hierbij bleek, dat enkele jongeren uit de groep verantwoordelijk worden gehouden voor de vernielingen en tegen hen wordt proces-verbaal opgemaakt. De vernieling van een ruit, twee lantaarn-palen en een huisje voor winkelwagentjes zijn hiermee opgelost.


Daarnaast is de groep aangegeven, dat zij zich daar niet zonder redelijk doel mogen ophouden en dat er in voorkomende gevallen bekeurd gaat worden. Voor sommige jongeren bleek dit duidelijk, anderen houden zich niet aan de gemaakte afspraken, reden voor de politie om het bonnenboekje te trekken.


Einde bericht


Nadere informatie:

Politievoorlichting

055 - 548 60 52

055 - 548 60 58---- --