Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Beveiligingsplannen eerste terminals en schip goedgekeurd

In Rotterdam zijn vandaag de eerste Nederlandse ISPS-bewijzen uitgereikt door minister Karla Peijs en burgemeester Ivo Opstelten. De beveiligingsplannen van het Nederlandse baggerschip Geopotes 14 en de Rotterdamse terminals VOPAK Botlek (noord en zuid), ECT Home terminal, Keppel Verolme en Stena Line voldoen aan de International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code.

Per 1 juli 2004 moeten circa achthonderd Nederlandse zeeschepen en 350 havenfaciliteiten waaronder 140 Rotterdamse terminals voldoen aan deze Internationale code die gebaseerd is op internationale normen van de International Maritime Organisation. Alleen in Singapore zijn in dit verband eerder ISPS-bewijzen uitgereikt. Peijs reikte het eerste ISPS-bewijs uit aan het baggerschip Geopotes 14 van Ballast Ham Dredging (Van Oord NV). Burgemeester Opstelten deed hetzelfde voor de vier terminals. Voor Nederland gaat het om ruim 350 havenfaciliteiten en meer dan achthonderd zeeschepen. Burgemeester Opstelten verwacht dat bijna alle Rotterdamse terminals over drie maanden zullen voldoen aan de internationale beveiligingscode.

Taakverdeling
In december 2002 is in de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) een internationale standaard tot stand gekomen voor een betere beveiliging van zeeschepen en havenfaciliteiten: de ISPS Code. De beveiligingsmaatregelen, die zijn overgenomen in een Europese verordening, treden op 1 juli 2004 wereldwijd in werking. Zo moeten bedrijven met een terminal of een laad- en loskade een beveiligingsplan maken, op basis van een risicoanalyse. Een team van deskundigen van politie, brandweer en beveiligingsexperts beoordeelt het plan, dat vervolgens ter goedkeuring aan de burgemeester van de betreffende havengemeente wordt voorgelegd. Ook voor Nederlandse zeeschepen is een beveiligingsplan verplicht.
Daarnaast komen er speciale beveiligingsfunctionarissen voor havenfaciliteiten, rederijen en onder Nederlandse vlag varende schepen. De minister van Verkeer en Waterstaat coördineert als nationale autoriteit de beveiliging van de Nederlandse zeehavens en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen voor de Nederlandse zeeschepen. De burgemeesters van de havensteden treden op als bevoegde autoriteiten en zijn direct verantwoordelijk voor de beveiliging van hun havens.

Audit
Inmiddels hebben alle Rotterdamse terminals een risico-analyse voorgelegd aan een toetsingsteam van Havenbedrijf, Zeehavenpolitie en Douane. De meeste zijn nu in de weer om tegemoet te komen aan de opmerkingen van deze auditors. VOPAK (tankopslag), ECT Home terminals (containers) , Keppel Verolme (scheepswerf) en Stena Line (ro/ro) voldoen dus aan de ISPS-code. De Inspectie Verkeer en Waterstaat is momenteel hard bezig alle schepen voor 1 juli een certificaat uit te reiken. Er zijn pas 454 aanvragen binnen en 350 plannen goedgekeurd. Gezien de doorlooptijd van het certificeringsproces dat twee maanden duurt, is de druk groot op de scheepvaartsector om de aanvragen tijdig in te dienen.
Nederland stimuleert een uniforme toepassing en invoering van de ISPS-code. De Nederlandse bedrijven maken gebruik van een in Rotterdam ontwikkeld softwareprogramma - port facility security toolkit - om risicoanalyses en beveiligingsplannen te maken. Ditzelfde pakket wordt nu ook gebruikt door havens in België, Litouwen en Turkije