LIJST PIM FORTUYN

LPF-Lijsttrekker Europese verkiezingen

De lijsttrekker van de Lijst Pim Fortuyn voor de Europese verkiezingen op 10 juni 2004 is vandaag bekend geworden: Jens van der Vorm - de Rijke. Na een uitgebreide selectieprocedure hebben tot slot de leden van de LPF gestemd over de volgorde van de kandidatenlijst.

Naast de lijsttrekker staan Sven Spaargaren (beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie), Frits Palm (voormalig Tweede Kamerlid en topambtenaar Rijksoverheid), en Harry Smulders (voormalig Tweede Kamerlid en ondernemer) op de kandidatenlijst. Henk Daalhuizen (vice-voorzitter LPF-Zuid-Holland), Wim Boogaart (fractielid Provinciale Staten Zeeland) en Leo Gerritsen (beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie) maken de lijst compleet.

Om te komen tot een zo goed mogelijk gekwalificeerde lijst, zijn de aangemelde kandidaten geselecteerd door zowel een professioneel adviesbureau op het gebied van werving en selectie, als de wervings- en selectiecommissie van de LPF. De eerste acht kandidaten op de kandidatenlijst hebben in drie afzonderlijke bijeenkomsten met elkaar en de leden gedebatteerd over Europa, waarna de LPF-leden een stem konden uitbrengen ten aanzien van de volgorde van de kandidatenlijst.

Met haar verkiezingsprogramma 'Is u iets gevraagd?'neemt de Lijst Pim Fortuyn voor de eerste maal deel aan de Europese verkiezingen.