Politie Limburg-Noord


Aanhouding na huiselijk geweld
Datum: 05-04-2004
Tijd bericht: 16:13
Plaats: Nederweert
De politie heeft zondagavond naar aanleiding van een melding
een 27-jarige inwoner van Nederweert aangehouden op verdenking
van bedreiging van zijn 29-jarige vrouw. Hij had haar verbaal
met de dood bedreigd. De man is overgebracht naar het bureau
waar hij is ingesloten voor nader onderzoek.

In 2002 is het onderwerp 'Huiselijk geweld' tot landelijk
speerpunt van beleid voor de politie benoemd. Onder huiselijk
geweld wordt algemeen verstaan lichamelijk, waaronder sexueel
en psychisch, geweldgebruik door iemand uit de huiselijke kring
van het slachtoffer. Er is er lange tijd een taboe geweest op
discussie over geweld in de privé-sfeer en zeker op
overheidsingrijpen. Vroegtijdig optreden werd en wordt
bovendien nog steeds belemmerd door het feit dat gezinsleden
niet snel naar buiten treden met hun problemen.
Loyaliteitsproblemen, schaamte, angst , schuldgevoelens en
(economische) afhankelijkheid van gezinsleden spelen daarbij
een grote rol. Hierdoor is de precieze aard en omvang van
huiselijk geweld moeilijk vast te stellen maar is groter dan
welke andere geweldsvorm ook. De invloed van huiselijk geweld
op de ontwikkeling van kinderen, ook als zij 'slechts'
getuigen zijn van het gebruik van geweld, kan bijzonder groot
zijn. De kans dat zij zelf in hun toekomstige relaties dader
dan wel slachtoffer worden, is vele malen groter dan bij andere
kinderen. Huiselijk geweld is geen privéprobleem maar het gaat
om strafbare feiten en vraagt om een sluitende aanpak van
politie, justitie en andere hulpverlenende instanties.