Ingezonden persbericht


Persbericht april 2004

Prijswinnaars Geest en Grond

Geest en Grond

culturele planologie in de Duin- en Bollenstreek

Oude bollenschuren worden streekeigen pensions en nieuwe bollenschuren verfraaien het landschap

De internationale ideeënprijsvragen van Geest en Grond hebben 123 innovatieve voorstellen opgeleverd, waarvan 27 uit het buitenland. Van Randstad tot regionaal, van Milaan tot Buenos Aires zijn plannen met prijzen gehonoreerd. Oude bollenschuren worden opgenomen in een internationaal netwerk van trekhutten of verrijzen als bloeiende iconen uit het al even bloeiende landschap. De nieuwe bollenschuren worden met slib ingepakt tot heuvels met weids uitzicht of voegen zich moeiteloos in het landschap als verdiept en transparant paviljoen. Bulb & Breakfast vroeg om een ontwerp voor tijdelijke logiesvoorziening in een oude bollenschuur compleet met marketingplan en logo.

De eerste prijs is voor The Dutch bulbs, een plan uit Berlijn dat een sobere en Spartaanse inrichting van de oude bollenschuur voorstelt. De schuren worden verbonden aan een internationaal netwerk van trekhutten in heel Europa. De jury waardeerde de prachtige presentatie en het sprekende marketingconcept.

De Trekhut BV heeft de tweede prijs gekregen voor het aantrekkelijke beeld en commercieel interessante voorstel. Het plan Naar de bollen gebruikt slimme wagentjes die tot eenvoudige maar comfortabele logeerplekken worden omgebouwd. De jury waardeerde het eerlijke merk: wat je ziet is wat je krijgt.

Twee plannen hebben de derde prijs gekregen in deze categorie. Het Amsterdamse plan Bulb it up laat de bollenschuur zelf intact, maar pakt de schuur in met bloemen beplant steigerwerk. Hierdoor maakt de bollenschuur deel uit van de bloeiende bollenvelden en wordt een uitdagend icoon voor een overnachting.

Bed in Shed, gemaakt door een team uit Buenos Aires, blinkt uit in innovatief hergebruik van stellingen en kistjes gecombineerd met spullen van de Bouw- markt. Een praktisch ontwerp met minimale investeringen volgens de jury. Bij Het gewenste landschap ging het om een ontwikkelingsstrategie voor bedrijventerrein Delfweg, het ontwerpen van een nieuwe type bollenschuur of om een combinatie hiervan.

Driedubbele winst betrekt de slibproblematiek en toerisme bij het ontwerp van een nieuwe bollenschuur en ontvangt hiervoor de eerste prijs. Sloten worden uitgebaggerd voor toeristische kanotochten. Met het slib worden de nieuwe bollenschuren ingepakt tot slibheuvels in het landschap. Prachtig uitzicht vanaf deze heuvels doet denken aan het oorspronkelijke duinenlandschap. De jury waardeerde deze introductie van hoogte in het landschap.

Nieuw Bollenland is met de tweede prijs gehonoreerd vanwege het doordachte materiaalgebruik en transparante bouwwijze met behoud van uitzicht. De nieuwe schuur verzakt een aantal meters in de grond wat een fraai paviljoen oplevert dat zich moeiteloos in het landschap voegt.

Copy_Paste reageert op de van oudsher noord-zuid oriëntatie van zandruggen in het oude landschap. Dit realistische voorstel heeft de derde prijs gekregen voor de slimme verplaatsing van de Delfweg en de nieuwe 'binnenweg', een karakteristiek van de streek.

Nieuw erfgoed zocht naar een regiospecifieke architectuur voor toekomstige woningbouw gebaseerd op cultuurhistorische kwaliteiten van de streek.

Het plan De Hofwal is met nipte meerderheid gehonoreerd met een tweede prijs voor de strategie om het contact van de dorpen met het landschap te herstellen. Dit in plaats van geluidswallen die vaak het landschap afsluiten voor haar bewoners. Niet de architectuur maar de aansluiting van Lisse aan De Keukenhof met uitzicht op het bollenlandschap werd door de jury gewaardeerd.
Het futuristische plan Bulb Fiction heeft een derde prijs ontvangen voor de vertaling van de groei van de bloembol naar een dynamische architectuur voor woningbouw en agricultuur.

Tentoonstelling 3 april - 6 juni 2004

De tentoonstelling Prijsvragen Geest en Grond, ontworpen door Eventarchitectuur (Herman Verkerk ism Paul Kuipers) toont alle ingezonden ideeën, schetsen, tekeningen en studies van de prijsvragen in het projectbureau Geest en Grond en het naastgelegen Museum De Zwarte Tulp in Lisse. Open dinsdag t/m zondag 13.00 - 17.00
Publicatie & www.geest-en-grond.nl
Bij de tentoonstelling is een publicatie verschenen over de prijsvraagfase van Geest en Grond waarin de prijsvraagopgaven, het juryrapport, de winnende en overige ontwerpen zijn opgenomen. Deze informatie is ook te vinden op de website.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectbureau Geest en Grond, Mariëtte Maaskant, email info@geest-en-grond.nl of t 06-22960245 / t 0252 421112 (di & wo 10.00-18.00 uur) Met een twee jaar durend programma dat bestaat uit publieksdebatten, gesprekken met specialisten, kunstprojecten, vervolgopdrachten, drie prijsvragen en de implementatie van kansrijke ontwerpen streeft Geest en Grond naar innovatieve voorstellen die aantonen hoe bestaande cultuurhistorische, regionale en sociale kwaliteiten de ruimtelijke inrichting van de Duin- en Bollenstreek kunnen aansturen en versterken. Met de prijsuitreiking is het project in de implementatiefase gekomen, waarin de beste ontwerpen op concrete locaties worden uitgewerkt. Geest en Grond is een project van het Erfgoedhuis Zuid-Holland, hoofdfinancier is de Provincie Zuid-Holland. Geest en Grond wordt financieel mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor Architectuur op grond van de Regeling Projectsubsidies Belvedere. De prijsvragen worden mede mogelijk gemaakt door het Pact van Teylingen. Conceptontwikkeling en realisatie: Bureau Venhuizen

---- --
Bijlage bij persbericht Prijswinnaars

Geest en Grond, culturele planologie in de Duin- en Bollenstreek Geest en Grond is een pleidooi voor een sturende rol van cultuurhistorie bij de toekomstige ruimtelijke inrichting van de Duin- en Bollenstreek.

De ideeënprijsvragen Bulb & Breakfast, Het gewenste landschap en Nieuw erfgoed zijn in oktober 2003 door Geest en Grond uitgeschreven om ideeën te verzamelen die de cultuurhistorische kwaliteiten in het gebied zichtbaar maken en vertalen naar mogelijke toekomstige planvorming.

Bulb & Breakfast onderzocht een mogelijke herbestemming van oude bollenschuren als tijdelijke logiesvoorziening voor bezoekers aan de Duin- en Bollenstreek met het imago van een chambre d'hôte. Hergebruik van deze schuren kan leiden tot bewustzijn van het culturele erfgoed bij de bezoekers, gemeenten, eigenaren en bewoners en geeft het toerisme in de streek een nieuwe impuls.

De opgave was het ontwerpen van vijf tijdelijke en niet vast geïnstalleerde logiesvoorzieningen (modules) in een oude bollenschuur, een bijbehorend bedrijfsplan met een opzet voor 'franchising' van de logieseenheden, het ontwerp van een logo en een opzet voor een marketingcampagne om Bulb & Breakfast onder de aandacht te brengen.

Het gewenste landschap heeft als thema de gevolgen van de veranderende bedrijvigheid in de Duin- en Bollenstreek die tot grootschaligheid heeft geleid. De nieuwe bollenschuren en bedrijventerreinen worden als lelijke obstakels in het open landschap gezien. Een van de hoofdpijlers van het Pact van Teylingen (samenwerkingsverband tussen de tien gemeenten van de Duin- en Bollenstreek) is behoud en verbetering van het open kleinschalige landschap. Deze prijsvraag onderzocht een nieuwe typologie voor bouwen en inpassen in het open bollenlandschap waaruit het industriële erfgoed van de toekomst kan ontstaan.

Er waren twee vragen binnen deze prijsvraag. Ten eerste werd gevraagd naar een ontwikkelings-strategie voor het bedrijventerrein Delfweg in de gemeente Noordwijkerhout, waarin het open bollenlandschap optimaal gecombineerd wordt met actuele bedrijfsvoering gebaseerd op cultuur-historische en regionale waarden. Ten tweede was er ook een architectonische opgave voor het ontwerp van een nieuw type bollenschuur.

Nieuw erfgoed zocht naar nieuwe typologieën voor woningbouw gebaseerd op cultuurhistorische kwaliteiten van de streek. Er is in de afgelopen eeuw flink gebouwd in de streekgemeenten en de vraag naar meer woningen bestaat nog altijd, of wordt voorgeschreven door landelijke politiek in verband met uit hun voegen groeiende steden en dorpen. De angst bestaat dat meer woningbouw zal leiden tot het verdwijnen van de bollenteelt en het ontstaan van een bollenstad, waarmee de eigen karakteristieken van de streek teniet gedaan zouden worden. Deze prijsvraag wil identiteitsdragende karakteristieken van de streek inzetten bij het ontwerpen van een woonwijk om de continuering van de culturele en landschappelijke kwaliteiten van de streek te behouden.

Architecten, stedenbouwkundigen, planologen, ontwerpers en kunstenaars uit binnen- en buitenland hebben van oktober tot januari gezocht naar oplossingen voor (een deel van) de gesignaleerde problematiek in de Duin- en Bollenstreek. De beste inzendingen zijn op 2 april 2004 door en professionele jury bekendgemaakt. Deze bestond uit Marinus Houtman (voorzitter Erfgoedhuis Zuid-Holland), Dirk Sijmons (landschapsarchitect, H+N+S Landschapsarchitecten), Jan Vaessen (cultuursocioloog, directeur Nederlands Openluchtmuseum), Nathalie de Vries (architect, MVRDV), Marc Witteman (wethouder Ruimtelijke Ordening gemeente Hillegom en voorzitter Stuurgroep Pact van Teylingen), Joop Zwetsloot (oud-directeur van de Bloembollenveiling HoBaHo en voorzitter Museum voor de Bloembollenstreek De Zwarte Tulp) en werd voorgezeten door Bert van Meggelen (directeur, Maatwerk voor stedelijke projecten en culturele planologie).

Met de prijsuitreiking start de derde fase van Geest en Grond. Het vertrekpunt voor deze fase is het onderzoek naar de mogelijkheid om cultuurhistorie in de planvorming toe te passen en te ontdekken wat het op kan leveren. De beste resultaten van de prijsvragen worden tijdens de implementatiefase op concrete locaties verder uitgewerkt. In workshops gaan teams van ontwerpers, begeleid door deskundigen via Geest en Grond en gemeenten of betrokken instanties, aan de slag. De workshops beslaan twee keer drie dagen in mei en juni. Op verzoek van Geest en Grond doen onderzoekers van de Universiteit van Wageningen (leerstoelgroep Sociaal Ruimtelijke Analyse) onder begeleiding van Martijn Duineveld onderzoek naar de beleving van cultuurhistorie in de Bollenstreek. Hun expertise en bevindingen worden ook ingebracht tijdens de workshops. In september worden de resultaten van de workshops gepresenteerd aan een breder publiek van belangstellenden en betrokkenen. Tevens worden de resultaten gepubliceerd in de slotbrochure die in november verschijnt.

---- --