Gemeente Stein


Bewonersbrief nr 6
05-04-2004

Bewonerbrief betreffende sloop bedrijf Everaers

Beek, 5 april 2004

---

In verband met de omgevallen hoogspanningsmast in Beek is er een leiding waardoor kerosine loopt lekgeslagen. Deze kerosine is onder het bedrijf van timmerbedrijf Everaers gelopen. Dit weekend is besloten dat het onvermijdelijk was dat het pand van timmerbedrijf Everaers gesloopt moest worden, om de onderliggende grond te kunnen saneren.

Er is vandaag met man en macht gewerkt om het bedrijf zo snel mogelijk te verhuizen. Rond 16.30 uur vanmiddag was de verhuizing compleet. Direct hierna is gestart met de voorbereidingen van de sloop van het bedrijf.

De komende drie dagen zal er nog de nodige overlast van het slopen en saneren zijn. Sloop- en saneringswerkzaamheden zullen 24 uur per dag plaatsvinden. Onze excuses hiervoor. Wij vragen uw begrip voor het feit dat het slopen continu doorgaat, met als doel de sanering zo snel mogelijk te laten plaatsvinden, om zo milieuschade zo veel mogelijk te beperken.

Heeft u vragen over deze sloopwerkzaamheden of andere vragen, dan kunt u contact opnemen met onderstaande personen:

Voor vragen over milieu/veiligheid kunt u terecht bij: Raymond Franssen, Provincie Limburg en René Denis, Milieudienst Beek/Stein via tel: 06-11368722. Zij zijn beiden ook regelmatig op het terrein te vinden, ook in het weekend.

Voor vragen over saneringswerkzaamheden:
René Denis, Milieudienst Beek/Stein, tel: 06-11368722

Voor vragen over gezondheidsaspecten kunt u bellen met: Gonnie Jongmans, Milieu-arts Provincie Limburg, tel: 046-4787226 (bij voorkeur) of mob: 06-10929154.

Bij geen gehoor op bovenstaande nummers kunt u ook de milieuklachtenlijn bellen, tel: 043-3617070. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar.