FNV Bouw


datum: 05-04-2004

FNV Bouw tevreden met 'Poortwachter'

Er was al bekend dat er vorig jaar minder mensen in de WAO waren beland. Nu blijkt het ziekteverzuim in 2003 behoorlijk te zijn gedaald. FNV Bouw schrijft dit allebei toe aan betere verzuimbegeleiding, veroorzaakt door de Wet Verbetering Poortwachter én door diverse arboconvenanten.

FNV Bouw is redelijk tevreden met 'Poortwachter'. Niemand heeft er baat bij wanneer mensen ziek worden, laat staan wanneer ze nodeloos lang thuisblijven. Het heeft dus nut wanneer het bedrijf, eventueel ondersteund door de arbo-arts, er kort bij zit en bijvoorbeeld aangepast werk aanbiedt. 'Poortwachter' werpt wat dat betreft vruchten af. Ook diverse arboconvenanten maken werk van het terugdringen van ziekteverzuim. Soms door extra 'reïntegratie' aan te bieden, soms door gerichte maatregelen tegen werkdruk. En vaak natuurlijk door verlichting van het werk en meer aandacht voor de veiligheid! Dat alles blijkt nu ook in de statistieken zichtbaar.