Gemeente Assen


160.000,00 Euro voor een beter milieu

ASSEN, 5 april 2004

De gemeenten Assen, Meppel en Noordenveld gaan samenwerken om bedrijven te adviseren over besparingen op het gebied van energie, water, grondstoffen, vervoersmanagement en afvalpreventie. Voor deze gezamenlijke aanpak stelt het Ministerie van Economische Zaken een subsidie van ruim 160 duizend euro beschikbaar. Van dit geld worden milieumedewerkers uit de drie gemeenten gezamenlijk getraind om bedrijven te attenderen op de besparingsmogelijkheden. Behalve winst voor het milieu zullen bedrijven economisch voordeel hebben van de gezamenlijke aanpak.

In eerste instantie komen de besparingsmogelijkheden bij de aanvraag van de milieuvergunning al aan de orde en vervolgens kunnen de ambtenaren hun kennis delen tijdens de milieucontroles.

Besparing

Wethouder M.A.M. Berends van de gemeente Assen: "Wanneer een bedrijf bijvoorbeeld boven de 50.000 kWH per jaar aan electriciteit verbruikt, meer dan 25.000 m3 per jaar aan gas verstookt, of meer dan 5000 m3 water verbruikt, kan al een zeker besparingspotentieel worden verwacht." Wethouder H.J. Lanjouw van de gemeente Meppel: "Ook op het gebied van afvalpreventie en afvalscheiding ontvangen bedrijven met meer dan 10 werknemers al een checklist. Aan de hand hiervan wordt bekeken of er een besparing mogelijk is".

Wethouder J.E. Bakker van Noordenveld: "Ook bedrijven, met meer dan 100 werknemers of meer dan 500 bezoekers per dag, moeten opletten. Ook voor hen kan er een economisch voordeel ontstaan. Dit geldt trouwens ook voor transportondernemers die meer dan 2.000.000 vrachtkilometers per jaar rijden."

SAM

Het Ministerie van Economische Zaken heeft, om de druk op het milieu te verminderen de Subsidieregeling Aanpak Milieudrukvermindering ingesteld. De NOVEM, het agentschap voor de ontwikkeling van een duurzame samenleving, die deze regeling voor het Ministerie uitvoert, kent de bedragen toe.

Wet milieubeheer

In 1993 is de Hinderwet vervangen door de Wet milieubeheer, omdat de rijksoverheid het nodig vond (en vindt) om de milieuaspecten zwaarder te laten wegen bij het aanvragen van een vergunning. In de loop der jaren zijn de middelen die gebruikt worden bij het uitvoeren van deze wet steeds verder uitgebreid. Deze samenwerking moet in de ogen van de drie gemeenten leiden tot een kwaliteitsslag. De betrokken medewerkers worden momenteel getraind, waarna de eerste bedrijven bezocht zullen worden.