Verbond van Verzekeraars

Verzekeraars gaan nauwelijks over de grens

Ondanks het vrije verkeer van diensten in de EU, worden er nauwelijks verzekeringen over de grens aangeboden. Uit een inventarisatie van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) blijkt dat in Nederland ongeveer 5% van de levensverzekeringsmarkt door buitenlandse verzekeraars wordt bediend. Voor de schadeproductie is dit slechts 2%*.

Buitenlandse verzekeraars maken in Nederland nauwelijks gebruik van de mogelijkheid om verzekeringen cross-border te verkopen. Cross-border wil zeggen dat een Nederlandse particulier of een Nederlands bedrijf een verzekering afsluit bij een verzekeraar die in het buitenland is gevestigd. Om verzekeringen cross-border in Nederland te kunnen verkopen, moet een maatschappij in Nederland zijn genotificeerd. Dat betekent dat de verzekeraar zich bij de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) heeft aangemeld en expliciet heeft aangegeven welke verzekeringen hij van plan is te verkopen.

Groot-Brittannië meest actief
In 2002 waren er bij de PVK in totaal 451 buitenlandse verzekeraars genotificeerd voor schadeverzekeringen en 165 maatschappijen voor levensverzekeringen. Van de buitenlandse schadeverzekeraars is Groot-Brittannië de koploper in Nederland (33% van de buitenlandse schademaatschappijen komt uit Groot-Brittannië). Van de levensverzekeraars is dit Luxemburg. De cross-borderverkoop betreft voornamelijk scheepvaart-, burgerluchtvaartverzekeringen en herverzekeringen.
Het marktaandeel van buitenlandse verzekeraars is in een aantal andere Europese landen vaak wel wat hoger dan in Nederland. Zo bedraagt het marktaandeel van buitenlandse schadeverzekeraars in Groot-Brittannië maar liefst 15%. Buitenlandse levensverzekeraars zijn het meest actief in Ierland en Griekenland (beide 8%).

Overname
Hoewel de cross-borderverkoop in Nederland gering is, komt het wel vaak voor dat een buitenlandse verzekeraar eigenaar wordt van een Nederlands filiaal (bijvoorbeeld AXA dat van oorsprong Frans is, en Zwitserleven dat van oorsprong Zwitsers is). Op die manier hebben verzekeraars een makkelijker ingang tot een buitenlandse markt, omdat ze hun marktsegment niet vanuit een nulsituatie hoeven op te bouwen.


* bron: OECD

Buitenlandse maatschappijen genotificeerd in Nederland, naar land van herkomst

Schade

Leven

Groot-Brittannië

33%
18%
Ierland

12%

10%
Duitsland 11% 8%
België 8% 9%
Frankrijk 8% 3%
Italië 7% 9%
Luxemburg 2% 27%
Overig 19% 16%

Verzekerd!, april 2004