ESSENT NV
http://www.essent.nl

Kleine correctie in omzet en inkoopkosten

Geen gevolg voor winst en vermogen

Onlangs heeft Essent de media alvast geïnformeerd over de jaarcijfers 2003.
In de toen bekend gemaakte omzet - ruim 7 miljard - blijkt per abuis een bedrag van 173 miljoen euro aan interne omzet te zijn opgenomen. Omdat hetzelfde bedrag ook bij de inkoopkosten was opgeteld, blijft de brutomarge echter per saldo gelijk. Dit betekent dat er geen gevolgen zijn voor de winst en het vermogen van Essent.
De jaarrekening 2003, die op 22 april a.s. ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de aandeelhouders, is aangepast met nieuwe cijfers. Een zelfde correctie is doorgevoerd voor de jaren 2002 en 2001.

Bijlage: kengetallen 2003 en 2002

---


----