Gemeente Ferwerderadiel

Breedtesportproject

De G4-gemeenten (het Bildt, Menaldumadeel, Ferwerderadiel en Leeuwarderadeel) hebben de Je Maintiendrai-Friesland prijs 2004 gewonnen voor het breedtesportproject GO-4-SPORT. Het thema was deze keer Participatie jongeren.

Van de vijf inzendingen koos de onafhankelijke jury de inzending van de intergemeentelijke werkgroep uit de gemeenten het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Menaldumadeel als de beste. Op 2 juli zal de prijs, bestaande uit een fraai kunstwerk en een bedrag van 50.000 euro, worden uitgereikt.

Het ingezonden project is gericht op de realisatie van zogenaamde sportontmoetingsplaatsen. Een geheel nieuw fenomeen waarin de participatie van jongeren een belangrijke rol speelt zowel bij de realisatie van het project als bij het onderhoud en gebruik in een later stadium. De jury oordeelde dat deze inzending het meest beantwoordde aan het uitgangspunt van, voor en door jongeren.

Een sportontmoetingsplaats is een plaats waar jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar in ongeorganiseerd verband kunnen sporten en elkaar kunnen ontmoeten. Bij de totstandkoming van de plek en bij het onderhoud zullen de jongeren zelf een belangrijke rol gaan spelen. De participatie van de jongeren zelf is naast het stimuleren van bewegen één van de belangrijkste onderdelen van het project.

Het plan voor de sportontmoetingsplaatsen maakt onderdeel uit van het breedtesportproject GO4-SPORT. Het doel van dit project is het versterken van de bestaande sportinfrastructuur in de vier gemeenten en het bieden van ondersteuning aan verenigingen met speciale aandacht voor jongeren en senioren.

De stichting Je Maintiendrai-Friesland (JM) komt voort uit het verzet tegen de Duitse bezetting van 1940 tot 1945. Zij zorgde in die tijd onder meer voor de uitgave en verspreiding van illegale bladen. Na de oorlog werd zij mede-eigenaresse van de Leeuwarder Courant. JM heeft tot doel, naast het doen uitgeven van een onafhankelijk dagblad, het bevorderen en stimuleren van het culturele, sociale en economische leven in Friesland. Daarvoor wordt jaarlijks voor ongeveer 150.000 euro subsidies voor activiteiten en projecten verstrekt. Daarnaast wordt elke twee jaar de Je Maintiendrai-Friesland prijs uitgereikt.