Provincie Flevoland
Flevoland kiest voor snelle aanleg Hanzelijn

De provincie Flevoland is blij dat zowel de verantwoordelijke ministers als de kamerfracties van CDA en VVD voorstander zijn van snelle aanleg van de Hanzelijn. Deze spoorverbinding van Lelystad naar Zwolle werd gisteren besproken in de vaste kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat. Daarbij gaf minister Peijs van Verkeer en Waterstaat aan dat zij van plan is de wens van de Tweede Kamer, vastgelegd in de motie Babberich van het CDA, te volgen.

Voor Flevoland is de Hanzelijn een belangrijke oost-westverbinding. De lijn ontsluit het oostelijk deel van de provincie en zorgt bovendien voor een kortere reistijd tussen Amsterdam en Zwolle. De provincie Flevoland pleit al jaren voor snelle aanleg van de lijn en is daarom content dat de minister inmiddels een tracébesluit heeft genomen. Een van de laatste onderwerpen van discussie is de overgang van de Hanzelijn over de rivier de IJssel bij Zwolle.

In de bestaande plannen is daar een brug voorzien, maar de gemeente Hattem ziet liever een tunnel. In de vaste kamercommissie maakte minister Peijs duidelijk dat onderzoek naar een tunnel tenminste twee jaar vertraging oplevert. Gedeputeerde Wubbo de Raad van Verkeer en Vervoer daarover: Voor Flevoland is het belang van spoedige aanleg groot. Voor de ontwikkeling van dit gebied en voor betere verbindingen in Nederland rekenen we daarop.

In de kamercommissie steunden de fracties van VVD en CDA de lijn van de minister in deze. Vanuit de oppositie werd nog een suggestie gedaan dat de tunnel gefinancierd kan worden vanuit het Europese fonds voor Trans Europese Netwerken (TEN). Gedeputeerde De Raad: De minister gaf aan dat die optie niet haalbaar is. Ze verwacht niet dat de Europese Unie een deelproject als een tunnel gaat financieren. Het heeft dus geen zin om daar op in te zetten. Wat daarnaast zeker ook van belang is, is dat de regio zelf al bij de minister heeft aangegeven dat ze niet wil meebetalen aan een tunnel. Dus er is eenvoudigweg geen geld voor.

De Raad is blij dat de steun uit de Tweede Kamer voor spoedige aanleg van de Hanzelijn bij de regeringsfracties VVD en CDA onverkort overeind blijft. Hij rekent dan ook op een spoedig aanlegbesluit van de minister.