CDA

CDA
05-04-04
Verburg: Goede nieuwe WAO-voorstellen zorgvuldig uitvoeren

Gerda Verburg heeft in een debat met minister De Geus aangegeven dat de CDA-fractie de WAO-voorstellen van het kabinet steunt.

Daarnaast heeft Verburg op een aantal terreinen toezeggingen gevraagd voor de zorgvuldige vormgeving en uitvoering van het beleid.

De nieuwe WAO wordt een inkomensvoorziening voor volledig arbeidsongeschikten (IVA). De CDA-fractie vindt dat werknemers die volledig arbeidsongeschikt zijn, maar nog wel kans op herstel hebben, niet in de IVA thuishoren. Wel moeten zij kunnen rekenen op een WGA (werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten) van zeventig procent van het loon voor de periode dat zij niet kunnen werken. Indien zij alsnog duurzaam arbeidsongeschikt worden, hebben zij recht op een flexibele herkeuring en krijgen dan alsnog toegang tot de IVA. Verder heeft Verburg in het debat betoogd dat werken moet gaan boven inkomen en dat dus gestimuleerd moet worden dat mensen aan de slag blijven. Indien iemand gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt en bereid is aan het werk te blijven, desnoods in een lager betaalde functie of tegen een lager loon, dan moeten we dat belonen en stimuleren, aldus Verburg.

Verburg vindt het een goede zaak dat het huidige WAO-regime van kracht blijft voor de bestaande gevallen. Daarbij moet altijd gelden dat deze groep aan een herbeoordeling wordt onderworpen, zodat zij gestimuleerd worden weer aan de slag te gaan, aldus Verburg. Voorwaarde hiervoor is dan wel dat er sprake is van gerichte reïntegratie terug naar de arbeidsmarkt. Voor diegenen die na herbeoordeling niet zelf aan de slag komen zal in alle gevallen een reintegratietraject beschikbaar moeten zijn. De minister heeft in het debat toegezegd dat hiervoor 288 miljoen euro beschikbaar is.

In het debat heeft de minister verder toegezegd dat hij ervoor zal zorgdragen dat er bij de uitvoering van de WAO sprake zal zijn van een level playing field tussen het UWV en private aanbieders. Verburg: Er is gekozen voor een combinatie tussen publieke en private uitvoering. Het is van belang dat er dan ook sprake is van een gelijk speelveld, zodat de private aanbieder de kans krijgen te bewijzen dat ze de uitvoering beter en efficiënter kunnen. De CDA fractie is blij dat er geen apart beroepsrisico (EGB) wordt ingevoerd. Daarmee komt de minister tegemoet aan de expliciete voorkeur van het CDA, namelijk dat er geen onderscheid wordt gemaakt in sociale en beroepsrisico's, aldus Verburg.