CDA

CDA
05-04-04
Van Hijum: Meer ambitie bij concessievoorstel spoorwegen

Eddy van Hijum heeft kritisch gereageerd op de concessievoorstellen voor de NS van de staatssecretaris.

Van Hijum staat kritisch tegenover het ambitieniveau dat uit de voorstellen spreekt.In de voorstellen wordt de stiptheidondergrens van 87% vastgelegd voor het jaar 2007. Wat het CDA betreft zou deze stiptheideis wel wat meer ambitie mogen spreke. Ter vergelijking in 1995 bestond er nog een punctualiteitseis van 95%, aldus Van Hijum.

Daarnaast is de CDA-fractie kritisch op de gedane voorstellen rondom de jaarlijkse verhoging van de prijskaartjes. In het voorstel staat dat de NS de tarieven jaarlijks met 2% plus het inflatiecijfer mag laten stijgen. Van Hijum: Wij vinden dat de tariefstijgingen echter gekoppeld moet worden aan de geleverde prestaties en punctualiteit en dus niet automatisch moet zijn.

Tenslotte ziet het CDA de NS niet als een gewoon bedrijf, maar in de eerste plaats als een maatschappelijke onderneming. De dienstverlening aan de klant moet topprioriteit krijgen en de sociale functie van de trein moet zijn gewaarborgd. Het kan dus niet zo dat omwille van het financiële rendement in de dienstregeling wordt geschrapt. ok in de minder rendabele regios vervult de trein een belangrijke functie, aldus Van Hijum.