Gemeente Alkmaar


Gemeente Alkmaar start volgende week Omnibus 2004

Alkmaar, 26 maart 2004

Volgende week krijgen 3200 Alkmaarders een brief waarin staat dat zij geselecteerd zijn voor het gemeentelijke omnibusonderzoek 2004. De omnibus is een grootschalige enquête die de gemeente Alkmaar jaarlijks uitvoert. Vanaf maandag 5 april wordt de Omnibus bezorgd. De vragen gaan dit jaar onder meer over beeldvorming Sociale Dienst bij de burger, mening over en gebruik van koopzondag, inzameling oud papier, sport, volkstuinen, Stadskrant, internet en Alkmaar 750 jaar. De formulieren worden tussen 12 en 23 april weer opgehaald. De gemeente gebruikt de enquêteresultaten ter ondersteuning van het gemeentelijk beleid.

Een willekeurige steekproef uit alle Alkmaarders boven de 18 jaar heeft per wijk in Alkmaar 400 personen opgeleverd, een totaal van 3200 personen. Zij ontvangen van tevoren een brief. Vanaf 5 april brengen bezorgers de enquêtes persoonlijk rond. Deze bezorgers komen de vragenlijsten tussen 12 en 23 april ook weer ophalen en kunnen hiervoor dan ook direct bij aflevering een afspraak maken. Als de persoon niet thuis is, wordt de enquête in de brievenbus gedaan. De bezorger kan eventueel behulpzaam zijn bij het invullen van de enquête. Het is de bedoeling dat degene aan wie de enquête is geadresseerd de vragenlijst ook zelf invult.

Anoniem
Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het van belang dat zoveel mogelijk enquêtes ingevuld terugkomen. Deelname aan het onderzoek blijft volkomen anoniem. De formulieren worden na het scannen vernietigd en worden zeker niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Resultaten
De resultaten worden per onderwerp gebundeld in een rapport en worden gebruikt ter ondersteuning van het gemeentelijk beleid. De resultaten van het omnibusonderzoek zijn een belangrijke input voor de tweejaarlijkse Trendrapportage. Inwoners van Alkmaar die mee hebben gewerkt aan het omnibusonderzoek krijgen de resultaten thuis gestuurd. Ook worden inwoners van Alkmaar op de hoogte gehouden via de Stadskrant en de website. (www.alkmaar.nl)

26 maart 2004