Ingezonden persbericht


Amsterdam, 5 april 2004

Bij uitgeverij Memory Productions Publications is verschenen

Topadvocatuur - In de keuken van de civiele rechtspraktijk

Door

Micha Kat

In Topadvocatuur - In de keuken van de civiele rechtspraktijk behandelt Micha Kat tien spraakmakende cases op onder meer het gebied van bank- en effectenrecht, het ondernemingsrecht, het bestuursrecht en de internationale arbitrage. In een onthullend laatste hoofdstuk staat de auteur stil bij de keerzijde van de wereld van glitter en glamour en gaat hij dieper in op zaken bij grote advocatenkantoren die het daglicht niet kunnen verdragen...

Met passie en kennis van zaken schrijft Micha Kat over de advocatuur, de grote advocatenkantoren en hun invloed op het rechtssysteem. De tien genoemde cases op verschillende rechtsgebieden worden diepgaand beschreven. Een must voor rechtenstudenten, advocaten, financieel-economische journalisten en managers uit het bedrijfsleven.

Micha Kat (1963) schrijft vanaf 1990 over advocatuur, onder meer in Het Advocatenblad, Management Team en het Engelse Legal Week.

Indien u aandacht besteedt aan dit boek, ontvangen wij graag een bewijsexemplaar. Voor meer informatie of het aanvragen van een interview, kunt u contact opnemen met: Ellen Daas, telefoon (020) 638 21 46, ellen@memory.nl.

Micha Kat - Topadvocatuur - In de keuken van de civiele rechtspraktijk Paperback: 205 pagina's
Prijs: EUR 14,95
ISBN 90 77640 010

>

Ellen Daas
Productiemanager
Memory Productions Publications B.V.
Keizersgracht 424
1016 GC AMSTERDAM
Tel. 020-6382146
Fax. 020-6386380
e-mail ellen@memory.nl

De Memory Productions Group B.V. - opgericht in 1989 - heeft als mission statement 'meeting ambitions' en is gespecialiseerd in de communicatie met en werving van toptalent, van student tot en met executive. Bij het realiseren van deze missie wordt gebruik gemaakt van een drietal werkmaatschappijen: Memory Productions Publications B.V., Memory Productions Events B.V. en Jobnet B.V. Belangrijke merken die hierbij gevoerd worden zijn: Memory Magazine, Het Carrière Jaarboek, Breeze, De Nationale Carrièrebeurs, Het Jobnet Career Event en de carrièresite Jobnet.nl
---

De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de lezer van deze mededeling niet de geadresseerde is, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht hebt kennis te nemen van de rest van deze e-mail, het te kopiëren of te verstrekken aan andere personen, dan de geadresseerde. Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, brengt u dan de afzender op de hoogte waarbij u gevraagd zal worden het originele bericht te vernietigen. De Memory Productions Group is niet verantwoordelijk en wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een juiste en volledige verzending en ontvangst van de inhoud en van deze e-mail.