Socialistische Partij

`Vogelvrije status kraai en kauw onwettig'


05-04-2004 * Met de vogelvrijverklaring van de zwarte kraai en de kauw lapt minister Veerman de Europese regelgeving aan zijn laars, aldus SP-Kamerlid Krista van Velzen. "De Europese Vogelrichtlijn verbiedt het gebruik van niet-selectieve vangmethoden, zoals kooien en vallen, omdat ze beschermde roofvogels in gevaar brengen. Maar Veerman heeft daar blijkbaar lak aan."

Op 1 april werden de zwarte kraai en de kauw op de landelijke vrijstellingslijst geplaatst. Grondbezitters mogen beide soorten doden of vangen om schade te voorkomen. Hoewel niet werd aangetoond dat de schade landelijk en jaarrond is, zwichtte de minister voor de lobby van jagers en landbouwers.

Krista van Velzen "Dat was niet alleen een spijtige beslissing, maar ook een onwettige," aldus Krista van Velzen. "De minister heeft nagelaten om beperkingen aan het gebruik van vangkooien en kastvallen in de wet op te nemen, waardoor de Nederlandse wetgeving strijdig is met de Europese. Ik geef de minister hierbij de kans om zijn fout te herstellen. Wat mij betreft door de zwarte kraai en kauw niet langer vogelvrij te verklaren."