VVDNieuws

5 apr 2004 - VVD wil vrouwen uit alle EU-landen
beter beschermen

VVD Tweede-Kamerliden Ayaan Hirsi Ali en Hans van Baalen vinden dat Europese landen onvoldoende doen om de rechten van vrouwen te beschermen. Door de grootschalige migratie uit niet-Westerse landen worden vrouwen in de EU geconfronteerd met onderdrukking die voortvloeit uit cultuur en religie zoals uithuwelijking, ontvoering, genitale verminking en eerwraak. Door de uitbreiding van de EU zullen deze vrouwonvriendelijke praktijken toenemen. In een aantal van de nieuw toetredende landen is vrouwenhandel aan de orde van de dag. Er wordt te weinig aan gedaan om dit te bestrijden.

De VVD vindt dat er tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU een aantal afspraken gemaakt moeten worden die net zo bindend zijn als de monetaire afspraken. Aan dit stabiliteitspact voor vrouwen moeten álle lidstaten voldoen. Ook landen die zich kandideren moeten hieraan worden getoetst. De VVD zal met een conceptuitwerking komen voor dit plan.

Ayaan Hirsi Ali heeft hier vandaag voor gepleit tijdens een symposium over "Turkey and the European Union" van de Maastricht School of Management.

5 april 2004