Gemeente Ambt Montfort


Verleende uitwegvergunning

Burgemeester en wethouders van Ambt Montfort hebben op 5 april 2004 een uitwegvergunning verleend aan:


- De heer P.J.W. Schmitz, Gestraatje 38, 6065 AC te Montfort voor het perceel plaatselijk bekend als Mariaveld ongenummerd te Montfort (Montfort, sectie E, perceelnummer 850).

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na bekendmaking van dit besluit, een gemotiveerd bezwaarschrift tegen dit besluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 6099, 6077 ZH St. Odiliënberg.
Dit bezwaarschrift moet uw naam, uw adres, een datum en uw handtekening bevatten. Verder vermeldt u in het bezwaar-schrift duidelijk gemotiveerd waarom u tegen dit besluit bezwaar maakt.