Gemeente Waalwijk

Meer mogelijkheden voor actieve burgers.

Initiatieven van burgers moeten meer kansen krijgen. Dat is een van de nieuwe punten in het Programma leefbaarheid, veiligheid en sociale samenhang 2004-2008, dat door de gemeente samen met Casade Woondiensten, Woningstichting Volksbelang, de stichting Mozaïek Welzijn Waalwijk, de stadswachten en het team Waalwijk van de Politie is opgesteld . Daarnaast wordt aandacht besteed aan buurtbemiddeling voor het oplossen van ruzies over bijvoorbeeld geluidsoverlast in buurten en aan overlast van jongeren op straat. Er worden 16 buurten uitgekozen die extra aandacht behoeven. Het College heeft dit programma vrijgegeven voor inspraak van 10 april tot 7 mei. Op 28 april is er om 19.30 uur een hoorzitting in de raadzaal in het gemeentehuis in Waalwijk. Op 1 juli wordt het programma ter vaststelling aangeboden aan de Raad

In het programma is een regeling afgekondigd die inhoudt, dat bewoners worden uitgedaagd om in hun straat een activiteit te organiseren met en voor hun buren. Minimaal 3 bewoners nemen de verantwoordelijkheid hiervoor. Voor de activiteit die op ontmoeting gericht moet zijn (kennen en gekend worden) ontvangt de straat een budget van EUR 250,-. Indien de activiteit is uitgevoerd dan heeft de straat een premie op actie van EUR 500,- verdiend en gezamenlijk bepalen de bewoners waarvoor het geld gebruikt zal worden (bijvoorbeeld lampen voor het achterpad, bloemen voor in het perk, een kunstvoorwerp in de straat). Uiteraard is het mogelijk om bijvoorbeeld met de wijkteamleider buurtbeheer de krachten te bundelen. (van het een komt het ander). De wijkteamleider beschikt ook over extra budget (wijkbudgetten) om hierin te kunnen handelen.

Naast deze regeling wordt er ook aandacht besteed aan het oplossen van conflicten/ruzies in de buurt en wordt vanuit het programma bijgedragen aan het tegengaan van overlast van jongeren.

Conflicten in de straat en ergernissen over het gedrag van buren kunnen worden aangepakt door een project dat buurtbemiddeling wordt genoemd: buurtbemiddeling houdt in, dat buurtbewoners worden getraind om in een vroegtijdig stadium problemen op te lossen en niet te wachten tot het is geëscaleerd.

Voor de overlast van jongeren op straat is onlangs een aanpak vastgelegd. Vanuit het programma wordt daar met een bedrag van EUR 30.000 aan bijgedragen

In het programma wordt ook voorgesteld om in 16 buurten die de laagste rapportcijfers hebben gekregen extra aandacht te geven.

Deze rapportcijfers vloeien voort uit het leefbaarheidsonderzoek dat in 2003 is gehouden en waaraan door 3369 mensen in Waalwijk werd meegewerkt.

Het programma is verkrijgbaar bij de gemeente Waalwijk, 0416-683787 (mevr. Van Vliet) of 0416-683786 (de heer A. Hendriks). Het is ook in te zien en te downloaden van de website van het buurtbeheer: www.goedvoorelkaarindewijk.nl

Klik daarvoor op deze link: Programma leefbaarheid, veiligheid en sociale samenhang 2004-2008

U kunt uw reactie vóór 7 mei sturen naar

Het College van Waalwijk

Postbus 10150

5140 GB WAALWIJK

of mailen naar ahendriks@waalwijk.nl