Ingezonden persbericht


TT CIRCUIT ASSEN - 10 - 12 APRIL 2004


TT Circuit Assen, 12 maart 2003

Betreft: Media accreditatie Assen 500 km-race, EK 125cc en ONK-races (10 en 12 april 2004)


Op 10 en 12 april organiseert het TT Circuit Assen in samenwerking met de SMA en RM Events een het Mega Motor Mekka, met daarin de Assen 500 km WK endurance race, EK 125cc, ONK Supersport 600 en een groots opgezette Paas Motorbeurs.

Aangaande de persaccreditatie voor de Assen 500 WK, EK 125cc en ONK-race op 10 en 12 april, die op voorspraak van ons uiteindelijk door FG Sport definitief wordt toegewezen, doen wij u hierbij het accreditatie formulier toekomen.

Wij verzoeken u het bijgaande 2004 Assen 500 - Media Application Form zo spoedig mogelijk (vóór vrijdag 2 april), volledig ingevuld en voorzien van TWEE recente pasfoto's per post aan ons te retourneren. Tevens is een geschreven en ondertekend verzoek van/door de hoofdredacteur benodigd, en dient u tevens een kopie van uw professionele perskaart mee te zenden. Ook vóórpublicaties (of kopieën) over de WK 500 kmrace in Assen, dient u bij te voegen, of als die gaan komen voor het evenement aan ons toe te zenden. Indien u freelance bent gelieve het verzoek op uw eigen briefpapier in te dienen. Bij niet volledig ingevulde formulieren en/of het ontbreken van de gewenste bescheiden wordt uw verzoek door het FG Sport Press Office in Italië niet in behandeling genomen.

Als uw medium met meerdere verslaggevers / fotografen naar de Assen 500 WK-race, + EK 125cc en ONK 600 race wenst te komen, kopieer dan dit formulier voor iedere persoon en stuur deze voor al uw medewerkers gezamenlijk en volledig ingevuld en voorzien van ieder pasfoto's en kopie van perskaart aan ons. Voor TV dient u apart een aanvraag in te dienen. Wij verzoeken u tevens om exact na te gaan welke verslaggever(s) / fotograaf(en) van uw medium op de Assen 500 Mijl vertegenwoordigd zullen zijn, en alle accreditatieformulieren van uw medium gezamenlijk aan ons toe te zenden, en richten aan: TT Circuit Assen, t.a.v. Willem Lute, Postbus 150, 9400 AD Assen.

Om de aanvragen tijdig te kunnen verwerken melden wij u dat de uiterste inzendtermijn van het 2003 WK 200 Mijl Media Application Form is gesteld op vrijdag 2 april 2004. Na deze datum accepteert de media-staf van World Endurance geen persaanvragen meer. Toewijzing perskaarten geschiedt door FG Sport!

Binnenkort ontvangt u van ons de uitnodiging voor de persconferentie van de Assen 500 km race. U kunt alvast woensdag 31 maart om 15.00 uur (op het TT Circuit Assen) in uw agenda noteren. Op die dag testen ook enkele Grand Prix-teams hier op het TT Circuit Assen. Met vriendelijke groet,

TT Circuit Assen
Willem Lute (Press Officer, Marketing & PR)

Postbus 150, 9400 AD Assen
Tel. (0592) 380380, fax 356911
E-mail: w.lute@tt-assen.com

Bijlage: 2003 Assen 500 - Media Application Form
Rechtenvrije foto's vindt u op www.tt-assen.com onder de button Pers Info


---- --