Ingezonden persbericht


Pamflet-tekst

Op de demonstratie tegen het uitzettingsbeleid van zaterdag 10 april 2004 in Amsterdam zullen activisten van de vijf onderstaande organisatie pamfletten verspreiden om een radicaal-links geluid te laten horen. Hierbij de integrale tekst.

Tegen grenzen en deportaties !

Daar sta je dan. Na een lange, gevaarlijke tocht. Op de vlucht voor vervolging vanwege politieke activiteiten, onderdrukking als vrouw, armoede, seksuele onderdrukking, racisme, een milieuramp of oorlog. Eindelijk veilig in Nederland? De 26.000 vluchtelingen die minister Verdonk het land uit wil gooien weten inmiddels wel beter! Evenals alle andere vluchtelingen die eerder uitgezet zijn.

Wij ondersteunen de bekende eis van een verblijfsvergunning voor alle vluchtelingen die langer dan drie jaar in procedure zitten. Maar van ons mogen alle anderen ook blijven. En ook degenen die niet aan de onmogelijke criteria konden voldoen en al uit de procedure zijn gegooid. Welkom zijn ook de vluchtelingen en migranten die gestrand zijn op de klippen van Fort Europa. Wij staan voor een grenzeloze anti-nationalistische solidariteit. De grenzen moeten open en de deportaties moeten stoppen!

Wij accepteren niet dat de overheid bepaalt wie er welkom zijn en wie niet. Vluchtelingen en migranten worden steeds meer geselecteerd naar de wensen van de markt. Wie 'bruikbaar' is mag blijven, de rest wordt afgewezen. De behoefte van de economie domineert inmiddels het bestaan van de hele bevolking. Zo is onderwijs bijvoorbeeld niet langer bedoeld om ons algemeen te ontwikkelen, maar uitsluitend om ons klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. En zo krijgen werknemers die 'productief' geacht worden voorrang in de gezondheidszorg. Met andere woorden, de overheid doet aan bevolkingspolitiek om de hoeveelheid mensen en hun eigenschappen aan te passen aan de kapitalistische markt.

Veel vluchtelingen en migranten zijn gedwongen te overleven zonder verblijfspapieren. Hen probeert de overheid uit te roken. Via de Koppelingswet wordt hen het recht op sociale voorzieningen ontnomen. Op het werk vinden razzia's plaats. En er zijn deportatiegevangenissen waarin de overheid vluchtelingen en migranten - ook kinderen - die men geen papieren heeft gegeven maandenlang opsluit omdat... ze geen papieren hebben. En voor wie niet wordt opgepakt, maar toch murw gebeukt is door het uitrookbeleid, biedt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) de 'vrijwillige' terugkeer.

Waar economische criteria hoogtij vieren, worden humanitaire overwegingen afgedankt. Zo wordt het recht op asiel stelselmatig uitgehold. Inmiddels heeft de overheid vrijwel alle landen ter wereld veilig verklaard en de meeste vluchtelingen worden zonder diepgaand onderzoek binnen 48 uur afgewezen. Uiteindelijk wordt slecht ongeveer 1 procent erkend als vluchteling. De overheid promoot nu opvang in de eigen regio. Maar verreweg de meeste vluchtelingen blijven al in de eigen regio, vaak te dicht bij de plaats waar het onveilig is. Echter, niet de veiligheid van de vluchtelingen staat voor de Europese regeringen centraal, maar het weren ervan uit het rijke Fort Europa. Van de wereldwijde club van regeringen, de VN, hebben vluchtelingen overigens ook weinig te verwachten. In het VN-vluchtelingenverdrag is weliswaar het recht op vluchten vastgelegd, maar niet het recht op opvang.

Dat er relatief weinig protest is tegen het repressieve beleid komt door het nationalistische onderscheid dat gemaakt wordt tussen "wij Nederlanders" en "zij vluchtelingen". Internationale solidariteit of beter, anti-nationale solidariteit, is niet erg populair in Nederland, en dat komt omdat de Nederlandse arbeidersklasse sinds begin 20e eeuw een beetje mee mag delen in de koloniale buit. Die buit is welkom, maar vluchtelingen en migranten uit dezelfde landen niet.

Vluchtelingen en migranten zijn echter gewone mensen, die net als alle anderen op zoek zijn naar een beter leven. En daarbij moeten we elkaar steunen. Zodat we uiteindelijk allemaal, waar we ook wonen of vandaan komen, in een vrije, gelijke, solidaire, ecologische en direct democratische wereld kunnen leven.

Wij willen daarom vechten voor gelijke rechten voor vluchtelingen en migranten en tegelijk de oorzaken aanpakken die hen dwingen tot vluchten. Iedereen moet zelf kunnen bepalen waar men wil leven. Daartoe moeten de wereldwijde ongelijke bezits- en machtsverhoudingen op de helling. Daarmee kunnen we beginnen door hier het nationalisme, racisme en kapitalisme aan te pakken.

Maar hoe dan? Ten eerste moeten we onze ideeën duidelijk maken zowel voor ons zelf als naar de samenleving toe. Dat kan onder meer via het verspreiden van literatuur en het organiseren van discussies en acties. Daarnaast moeten we ons organiseren samen met vluchtelingen en migranten. Bijvoorbeeld door het tegenhouden van deportaties of het bijstaan van onderduikers, zowel individueel als collectief.

Meer weten? Neem dan contact op met de onderstaande organisaties.


- Democratisch Initiatief Postbus 16544, 1001RA Amsterdam, , .
- De Fabel v.d. illegaal 071-5127619, , .
- Onbegrensd 026-3510543, .
- WVV 050-3136952, ,
- LAB 0317-423588, , .

***********************************************
Wil je regelmatig (max. 2 x per week) actie-aankondigingen en discussiestukken van De Fabel ontvangen? Stuur een e-mailtje naar info@defabel.nl met daarin "Fabel Nieuws". Afmelden met een mailtje " stop Fabel Nieuws" . Alle "Fabel Nieuws"-berichten vind je ook op www.defabel.nl/e01.htm

***********************************************

DE FABEL VAN DE ILLEGAAL
Koppenhinksteeg 2, 2312 HX Leiden, The Netherlands +31-71-5127619 (tel), +31-71-5134907 (fax),
info@defabel.nl (e-mail),
www.defabel.nl (Website), www.gebladerte.nl (Archief). Bereikbaar op werkdagen/open at workdays: 14:00-17:00. Spreekuur illegalen: woensdag/
consultation for undocumented: wednesday 14:00-17:00. Girorekening 4418467 t.n.v. De Fabel van de illegaal, Leiden.