Vereniging Nederlandse Gemeenten

__________________

Gemeenten en huursubsidie (10/04/04)

De VNG is op de hoogte van de problemen die zich sinds juli 2002 tot op heden voordoen bij de toekenning van huursubsidie. Een deel van de aanvragers ontvangen ten onrechte veel te laat een beslissing op hun aanvraag voor huursubsidie. De oorzaak hiervoor moet worden gezocht bij een niet functionerende technische koppeling tussen VROM en de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).

Deze koppeling, die onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VROM valt, maakt het mogelijk om automatisch de persoons- en adresgegevens van een aanvrager te kunnen controleren. Komen de gegevens van de aanvrager, en zijn eventuele medebewoners, overeen met de gegevens in de GBA, dan wordt dit gedeelte van de aanvraag automatisch goedgekeurd.

Doordat de koppeling niet goed functioneert, leidt deze controle te vaak tot een foutmelding. Een foutmelding kan luiden dat de persoon niet kan worden gevonden in de GBA, medebewoners ontbreken of oude bewoners zichzelf nog niet hebben uitgeschreven.

Deze problemen worden niet veroorzaakt door gemeenten. Het blijkt dat dergelijke foutmeldingen niet overeenkomen met de GBA. Uit een uittreksel uit het register blijkt vaak dat de huurders op tijd en volledig hun verhuizing hebben doorgegeven aan de gemeente en dat de gemeente dit ook correct, volledig en op tijd heeft verwerkt.

De VNG dringt er bij VROM op aan, op korte termijn deze kwestie op te lossen. De burger wordt hier de dupe van. Het duurt te lang voordat het ministerie van VROM bericht stuurt aan de huurders, vervolgens moet deze (ten onrechte) een uittreksel halen bij de gemeente, (waaraan leges zijn verbonden) en dit sturen aan het ministerie van VROM. Het ministerie heeft gemeenten wel benaderd om deze leges niet door te berekenen aan huursubsidieklanten. Dit is een tijdelijke oplossing in afwachting van de structurele verbetering van de koppeling tussen GBA en VROM.