Socialistische Partij


Reisverslag SP-delegatie in Irak, april 2004

Zaterdag 10 april 2004

Vanaf het vliegveld van de Syrische stad Aleppo rijden SP-senator Tiny Kox en de partijbestuurders Serdar Dosky - Iraakse Koerd van origine - en Hans van Heijningen om vijf uur 's ochtends per taxi op de opkomende zon af. Alsmaar rechtdoor, meer dan vier uur lang, met halverwege een ontbijtpause met heftige zwarte koffie en een Turkse ontbijtvariant.

In het stadje aan de Syrische grens aangekomen, blijkt de Koerdische Democratische Partij (KDP), die daar een soort diplomatieke vertegenwoordiging heeft, niets voor ons te kunnen doen. Achteraf begrijpen we de verlegenheid van onze gesprekpartners. De Syrische regering, die te kampen heeft met een opstand van "hun" Koerden, heeft de KDP verboden dezer dagen grensformaliteiten af te handelen voor personen die vanuit Syrië het noorden van Irak in willen.

Een omweg via Turkije kost tijd en geld, maar geeft wel een aardig inkijkje in de situatie waarin de Koerden zich in de drie landen bevinden. Terwijl in de stad verderop twee Koerdische activisten doorgemarteld worden, bekt de potige douanechef aan de grens zijn ondergeschikten af, terwijl hij de grenspasseerders - dus ook ons - tilt waar we bij staan. In Turkije komen we wat later door een uitgebreid gebied waar geen boom meer staat, waar het leger nederzettingen met de grond gelijk heeft gemaakt en verschillende uitgebrande tankauto's doen vermoeden dat de PKK-guerrilla's er actief waren.

Uiteindelijk komen we de grens over met behulp van een officiële KDP-reisagent, die de bevoegdheid heeft om zowel aan de Turkse als aan zijn eigen Koerdisch-Iraakse grens te bemiddelen bij probleemgevallen. Al aan de Turkse kant stuiten we op kilometers- en kilometerslange files van vooral oude vracht- en tankauto's die heen en weer naar Noord-Irak rijden. Onze taxichauffeur, waarschijnlijk de neef van de douanechef die niet wil deugen, heeft geen boodschap aan files en rijdt ze bloedhard en handsfree voorbij. Kan hij ook niets aan doen omdat hij één hand nodig heeft om zijn telefoon vast te houden en zijn andere om mee te gebaren.

Met hulp van Allah en de maagd Maria rijden we Iraaks Koerdistan binnen, waar we hartelijk in de VIP-room hartelijk verwelkomd worden door vertegenwoordigers van de KDP. Onze gastheren maar ook onze Serdar, die voor het eerst in bijna tien jaar terug is in zijn land, dat hij destijds moest ontvluchten wegens de terreur van Saddam Hoessein, glimmen van trots. Nadat zij zich tientallen jaren hebben verzet tegen de dictatuur en er zelf bijna niet meer in geloofden dat die strijd ooit succesvol zou zijn, zijn zij baas in hun eigen regio geworden. Gastheren die hun bondgenoten trots en zelfbewust ontvangen.

Serdar Dosky (in wit overhemd) na tien jaar weer "thuis"

Onze eerste indrukken van Iraaks Koerdistan zijn positief. Er wordt in ieder geval hard gewerkt, er wordt gebouwd en ondanks de relatieve armoede op sommige plaatsen is het geen smerige bende. De regio doet prettig aan: bomen (!), een glooiend landschap, geen vuilnisbelten en geen open riolen. Later, wanneer we op bezoek zijn bij de voorzitter van de regio Duhok van de KDP, Khadir Khachac, krijgen we het verhaal te horen dat bij de positieve indrukken past. De Koerden zijn trots en positief en zijn vastbesloten de autoritaire Syrische, Turkse en Iraanse regering een lesje te leren hoe je democratie en ontwikkeling in de praktijk brengt.

Khadir Khachac, trotse voorzitter van de KDP in de regio Duhok

"Tijden lang slaagden wij er niet in om onze stem te laten horen en onze kleur te laten zien," aldus Khachac. "Zij zaten in de VN en wij werden er ten onrechte van beschuldigd terroristen te zijn die geen respect voor mensenrechten hadden. Onze partij is erin geslaagd uit het isolement te komen en wij zullen door ons voorbeeld een dreiging worden voor de onderdrukkende regimes in onze buurlanden die bang zijn voor de democratie."

Tiny Kox heeft het laatste woord: "Opbouw betekent hoop. Onze delegatie is er trots op hier aanwezig te mogen zijn precies een jaar na de val van het misdadige bewind van Saddam. Wij weten niet hoe de problemen van Irak opgelost moeten worden, maar wij willen van u horen hoe u daarover denkt. Veel van de problemen waar Irak momenteel mee kampt, zijn veroorzaakt door lieden van buiten die doen alsof zij weten hoe uw problemen opgelost moeten worden. Wij zijn hier om te luisteren en heel misschien kunnen we een heel klein beetje bijdragen aan het oplossen daarvan. Rest mij u te danken voor de mooie en inspirerende ontvangst."

Achter in de ontvangstruimte staat een Arabische tv-zender aan die horrorbeelden uitzendt over de gevolgen van de Amerikaanse opstandbestrijding in de Iraakse stad Falujah. Honderden gewonden die niet de hulp krijgen die ze op dat moment nodig hebben. Beelden om van te walgen.

zie ook Index reisverslag

zie ook Dossier Irak