Gemeente Edam-Volendam

Nieuwsberichten

08-04-2004
Bellen met de gemeente: kies het juiste nummer
398398

Stadskantoor Edam-Volendam Het algemene telefoonnummer van de gemeente is 398398. Veel mensen kennen de doorkiesnummers van de medewerkers waarmee men contact zoekt en kiezen dan 398 gevolgd door het driecijferige toestelnummer. Deze nummers beginnen met een 3 of een 4. Sinds enige tijd zijn er onvoldoende nummers beschikbaar om binnen de 398 serie rechtstreeks contact te leggen met onze medewerkers. Daarom is er een aantal doorkiesnummers beschikbaar gekomen dat begint met een 2 , maar daaraan voorafgaand moet gekozen worden 399 i.p.v. 398.

In brieven aan burgers wordt in de regel het doorkiesnummer vermeld en een vriendelijk doch dringend verzoek is om er goed op te letten of u een 398... of 399... toestel kunt bellen voor nadere informatie. Belt u namelijk 3982.. dan krijgt u Verpleeghuis Gouwzee aan de lijn. Dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn.