Gemeente Den Helder

08-04-2004
Vergaderingen week 16

Dinsdag 13 april: Adviesraad Ouderenbeleid. Aanvang 13.30 uur, stadhuis, kamer 0.08
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
- Gesprek met dhr. G. Seegers en dhr. H. Everhardus van Woningstichting

- Voortgang projecten:

* Seniorengids

* Eén loket functie

* Themamiddag van 19 april 2004

Dinsdag 13 april: JongerenAdviesRaad. Aanvang 19.30 uur, stadhuis, kamer 0.08/0.10
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
- Last Minute Summer Event 2004

- Onontkoombaar nieuw beleid Voorjaarsnota 2004-2005
- Go Local; een eigen project opzetten

- Subsidie-evaluatieformulier

- Stand van zaken

* jongerenwebsite

* Codename Future

* Samenwerking NJR

* Evenementenplan

Donderdag 15 april 2004: Monumentencommissie. Aanvang 10.00 uur. Locatie: kantine van Drs. F. Bijlweg 1.
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
- Berichten rondom project Stadshart.

- Berichten rondom de Stelling van Den Helder.
- Berichten uit Qualityteam Oude Rijkswerf Willemsoord.
- Berichten uit de Welstandscommissie.

- Aardkundig erfgoed Noord-Holland.
De provincie Noord-Holland vraagt aandacht voor de gebieden met bijzondere aardkundige waarden (verschijnselen en processen). Hierover is een folder uitgebracht. De commissie gaat na of dit voor Den Helder ook aan de orde is.

- Concept-jaarverslag 2003.

De volledige agendas kunt u nalezen onder de rubriek Bestuur & Politiek / vergaderingen.