Gemeente 's-Hertogenbosch

22-07-2004

Win een ballonvaart!

Verzin een naam voor een laan in De Groote Wielen

De belangrijkste straat in de nieuwe wijk De Groote Wielen heeft nog geen naam. De gemeente heeft besloten om een prijsvraag uit te schrijven en nodigt iedereen uit om een goede naam te bedenken. Prijs? Een ballonvaart over het gebied waar De Groote Wielen zich vormt.

Brede laan
De straat, die dwars door de buurten de Hoven, Vlietdijk en Broekland loopt, is een brede laan van bijna 40 meter breed en 1,5 kilometer lang. De laan verbindt de westelijke randweg (de Blauwe Sluisweg) met de meest oostelijke buurt de Watertuinen. In de Hoven en Broekland wordt aan weerszijden van de laan gewoond. In de Vlietdijk ligt de laan in het groen. De laan is niet alleen bedoeld voor verkeersafwikkeling. Er komt ook een wandelpad en een stenen bak in het midden waar continue water doorheen stroomt. Met name in Broekland ligt de laan hoger dan de omgeving.

Procedure
Tot 30 augustus aanstaande kunt u uw voorstel voor een straatnaam indienen. Een deskundige jury kiest uit alle inzendingen drie namen die worden genomineerd. Op zondag 12 september, tijdens het Kom Rosmalen Festival, kunt u uw stem geven aan één van de nominaties. De Groote Wielen presenteert zich op het Kom Rosmalen Festival op het parkeerterrein (de Markt) naast de Sint Lambertuskerk. Die dag staat er, naast diverse tentjes met informatie over woningen, openbare ruimte en voorzieningen, een heuse stemmachine waar u kunt stemmen. Aan het einde van zondag 12 september maakt wethouder J. Eugster-van Bergeijk de winnende naam bekend en wordt duidelijk wie de ballonvaart heeft gewonnen.

Criteria
Er is een aantal criteria waar de straatnaam aan moet voldoen:
- de straatnaam mag nog niet voorkomen in de gemeente;
- de naam moet goed uit te spreken zijn;
- de naam moet niet tot verwarring leiden en moet het achtervoegsel 'laan' krijgen;
- personen mogen niet worden vernaamd als zij niet ten minste tien jaar geleden zijn overleden, bovendien moeten deze mensen wel een maatschappelijke betekenis hebben gehad voor onze gemeente.

Doe mee!
U kunt uw voorstel voor een naam indienen via e-mail. Stuurt u een bericht naar info@degrootewielenonline.nl. Vergeet u niet in de mail uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden. U kunt ook een brief sturen naar de gemeente 's-Hertogenbosch, afdeling Burgerzaken, postbus 12345, 5200 GZ 's-Hertogenbosch.