Gemeente Wieringen

Bekendmakingen

Algemene wet bestuursrecht (23 juli 2004)

Op 20 juli 2004 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:
* Verleende vergunning ex art. 3 Drank- en Horecawet aan mevr. Webbers-van Harberden t.b.v. perceel Hofstraat 114 (café Malle Babbe);
* Verleende vergunning aan Organisatiebureau Peter Delang voor het plaatsen van borden t.b.v. te houden vlooienmarkt 27 februari 2005;
* Verleende tijdelijke drank- en horecavergunning ex art. 35 aan J. Klaaren voor het verkopen van zwak-alcoholische dranken in de floratent tijdens de Flora- en Visserijdagen van 20 t/m 24 augustus a.s.
* Verleende drank- en horecavergunning ex art. 3 onder voorwaarde aan P. Aarts en E.J.G. Aarts-Mathey t.b.v. perceel Lutjeweg 1 (Beachclub de Pollepel) te Westerland.
* Verleende vergunning aan Bloemenver. Flora voor het plaatsen van een tent ex art. 2.1.5.1 APV en tevens vergunning verleend ex art. 5.2.3 APV voor het houden van kermis/jaarmarkt.
* Verleende kapvergunningen aan:
* M.C. Numeyer voor het kappen van 2 esdoorns en 1 kastanje, perc. Beatrixstraat 7;
* G. de Ruiter/K. Commandeur voor het kappen van 1 esdoorn, perc. Koningsweg 23;
* P. Ottens voor het kappen van 1 populier, 1 wilg, 2 coniferen en
1 prunus, perc. Kerkplein 9/11;
* Mevrouw Kalsbeek voor het kappen van 1 dode kastanje, perc. Westerlanderweg 3;
* H. Jansen-Haringsma voor het kappen van 1 conifeer, perc. Grote Krogt 37;
* J. Kostwinder-Barelds voor het kappen van 1conifeer, perc. Beltstraat 26;
* Verleende tijdelijke gebruiksvergunning aan Bloemenver. Flora voor een tent t.b.v. Flora- en Visserijdagen.

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar (Sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

Hippolytushoef, 23 juli 2004 S.B. de Koningh, loco-secretaris M.J.P. van Kampen-Nouwen, wnd. burgemeester