Gemeente Wieringen

Bekendmakingen

Algemene decoratieverlening 2005 (23 juli 2004)

Voor verenigingen, instellingen, maatschappelijke organisaties en individuele burgers bestaat de mogelijkheid om mensen voor hun bijzondere, persoonlijke verdiensten of prestaties voor te dragen voor een "lintje". Deze onderscheiding is een erkenning voor deze diensten. De "decoratieverlening" vindt jaarlijks plaats rond 30 april.

Indien u van mening bent dat u een persoon of personen kent die dusdanige verdiensten heeft/hebben dat hij/zij naar uw mening in aanmerking komt/komen voor een koninklijke onderscheiding kunt u een verzoek daarvoor tot uiterlijk 31 augustus a.s. indienen bij de burgemeester.

Mocht u meer willen weten over het decoratiestelsel en/of het doen van een voorstel tot het verlenen van een koninklijke onderscheiding dan kunt u hiervoor contact opnemen met A.Blijdorp (tel.: 0227-594326).

Hippolytushoef, 23 juli 2004 S.B. de Koningh, loco-secretaris M.J.P. van Kampen-Nouwen, wnd. burgemeester