Gemeente Wieringen

Bekendmakingen

Voornemen om kapvergunning te verlenen (23 juli 2004)

Burgermeester en wethouders van Wieringen zijn voornemens kapvergunning te verlenen aan:
* J.H. Glas, De Weel 37 te Hippolytushoef voor 1 krulwilg in achtertuin;
* H. Frans-Kruizinga, Mering 51 te Hippolytushoef voor 1 berk in achtertuin.

Bedenkingen tegen het voornemen kunt u schriftelijk voor 7 augustus 2004 indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.

Hippolytushoef, 23 juli 2004 S.B. de Koningh, loco-secretaris M.J.P. van Kampen-Nouwen, wnd. burgemeester