CBS

Consumentenvertrouwen stijgt opnieuw

Het consumentenvertrouwen is, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, in juli 2004 uitgekomen op -21. Het vertrouwen ligt 4 punten hoger dan in juni. Dit is de tweede achtereenvolgende maand dat sprake is van een stijging. Het consumentenvertrouwen heeft in juli het hoogste niveau bereikt sinds twee jaar. Over de economische situatie zijn de consumenten beduidend positiever dan vorige maand. Ook de koopbereidheid is iets groter ten opzichte van juni. Dit blijkt uit het Consumenten Conjunctuuronderzoek van het CBS.

Oordeel economisch klimaat positiever

Het oordeel van consumenten over het economisch klimaat is, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, in juli veel minder negatief dan in juni. Zowel het oordeel over het economisch klimaat in de afgelopen twaalf maanden als in de komende twaalf maanden is verbeterd. Bij deze verwachtingen over de komende twaalf maanden zijn er net zoveel optimisten als pessimisten. Een maand geleden waren de pessimisten nog in de meerderheid.

Koopbereidheid iets groter

De koopbereidheid is, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, in juli uitgekomen op -18. Dit is 2 punten hoger dan in juni. De koopbereidheid is gebaseerd op het oordeel over de financiële situatie van het eigen huishouden en op de vraag of de tijd gunstig is voor het doen van grote aankopen. In juli zijn de consumenten iets positiever in hun oordeel over het doen van grote aankopen zoals meubels en televisies. Het oordeel over de financiële situatie van het eigen huishouden is deze maand niet veranderd.

Stijgende trend consumentenvertrouwen

Een jaar geleden stond het consumentenvertrouwen op het laagste punt sinds het begin van de jaren tachtig. Zowel het oordeel over de economie als de koopbereidheid bevond zich toen op een dieptepunt. Sindsdien zijn de consumenten vooral veel positiever geworden in hun oordeel over de economie. Ondanks de stijgende trend bevindt het consumentenvertrouwen zich wel nog steeds op een laag niveau.

Technische toelichting

Het Consumenten Conjunctuuronderzoek (CCO) wordt uitgevoerd in de eerste tien werkdagen van de maand.

De index van het consumentenvertrouwen geeft aan in hoeverre huishoudens vinden dat het economisch beter of slechter gaat. Het consumentenvertrouwen wordt bepaald op basis van de mening van huishoudens over het algemene economisch klimaat en over de eigen financiële situatie. Maandelijks worden hierover in het Consumenten Conjunctuuronderzoek (CCO) vijf vragen gesteld aan ongeveer duizend huishoudens. Daarnaast bevat het CCO onder andere vragen over de verwachtingen voor de werkloosheid en de inflatie en over het spaargedrag en aankoopplannen van huishoudens.

De geïnterviewden kunnen vinden dat het beter gaat (de 'optimisten'), dat het slechter gaat (de 'pessimisten') of dat de situatie gelijk blijft. De indicatoren worden berekend door het percentage optimisten te verminderen met het percentage pessimisten.

Naast het CBS stelt ook de Europese Commissie (EC) voor Nederland een indicator van het consumentenvertrouwen samen. De EC hanteert daarbij deels andere vragen dan het CBS. In de EC-berekening ligt de nadruk geheel op de verwachtingen voor de toekomst. In de indicator van het CBS wordt ook het oordeel van de consument over de huidige situatie en diens oordeel over de afgelopen twaalf maanden geanalyseerd. De EC publiceert haar indicator altijd later dan het CBS. De uitkomst van de meest recente maand is dan ook niet in de grafiek vermeld.

PB04-117

23 juli 2004

9.30 uur

Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht