Klacht over notarissen gegrond; geen maatregel

Bron: Projectbureau Bistro Utrecht

Datum actualiteit: 23-07-2004

De notariskamer van het gerechtshof Amsterdam heeft op 22 juli 2004 de klacht behandeld van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) tegen 5 notarissen in Heerhugowaard. De klacht had betrekking op de handelwijze van de notarissen met betrekking tot de omzetting van erfpacht naar eigendom als gevolg van het nieuwe gronduitgiftebeleid van de gemeente Rotterdam en dan met name op hun aanbieding van een lager tarief als de betrokkenen niet in persoon zouden verschijnen maar bij volmacht. Het gaat in dit project om een zeer groot aantal erfpachters.
Volgens de KNB schieten de notarissen door deze handelwijze tekort in hun zorg- en informatieplicht.
De notariskamer stelt de KNB in het gelijk: het passeren van akten terwijl één of meer partijen bij volmacht verschijnen is slechts toelaatbaar als het initiatief daartoe van de cliënt zelf uitgaat. Er wordt echter geen maatregel opgelegd aan de notarissen omdat sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Wet op het Notarisambt notarissen nog "zoekende zijn naar een evenwicht tussen het ambt van notaris en het vrije ondernemerschap".

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AQ4770

Zie het origineel