FNV Bouw


Langer werken? Onzin!

Voor hetzelfde salaris méér uren werken? FNV Bouw vindt dat onzin. Meer productie betekent niet per definitie meer afzet. Voor het opvoeren van de bouwproductie is bovendien de vraag alléén niet genoeg: de beschikbaarheid van bouwgrond, de prijs ervan, bestemmingsplannen en stroperige overheden spelen daar ook een rol bij. En hoe moeten gezinnen die nu al snakken naar meer kinderopvang en betere ouderenzorg, 'werk en zorg' dán combineren? Het is bovendien een fabeltje dat Nederland zoveel vrije dagen heeft; met officiële feestdagen bungelt ons land in Europa onderaan het rijtje. Werkgevers hebben de wind in de rug. In Duitsland kon alleen met een verlenging van de werkweek Siemens van het voornemen worden afgehouden zijn fabrieken naar lage-lonenlanden te verplaatsen. Verder voelen de werknemers van DaimlerChrysler zich bedreigd. Ook in Frankrijk komen werkgevers met voorstellen voor een langere werkweek; bij Bosch is dat al een feit. Begin juli publiceerde werkgeversorganisatie VNO-NCW een nota met een pleidooi voor de 40-urige werkweek. Ook de 'groeibrief' van Minister Brinkhorst van Economische Zaken bepleit langere werkweken en minder vrije dagen. Inmiddels stapt FNV KIEM naar de rechter omdat het Drentse kartonnagebedrijf Smead werknemers 40 uur opdraagt in plaats van de 36 uit de CAO. Bij de andere Smeadvestigingen is het plan volgens FNV Bondgenoten van de baan. Overigens zitten niet alle werkgevers op dezelfde lijn: samen met diverse vakbonden overhandigde werkgeversvereniging AWVN Minister Brinkhorst begin juli juist een pleidooi voor innovatie: 'Aan de slag met slimmer werken'. FNV Bouw vindt langer werken onzin. Wie exportproducten goedkoper denkt te maken, gaat ervan uit dat er over de grens genoeg koopkrachtige afnemers te vinden zijn. Zeker is dat niet, aangezien ook andere landen slechts voorzichtig uit het economische dal kruipen. Bovendien kan Nederland op prijs nooit concurreren met écht goedkope landen. Nederlandse producten moeten het op de buitenlandse markt hebben van hun uitstekende kwaliteit en hun uitgekiende design. Dan maar voor de binnenlandse markt langer werken? Ook hier geldt dat er dan wel kopers moeten zijn. En als mensen allemaal langer werken voor hetzelfde geld, is de kans niet groot dat ze meer gaan consumeren. Voor de bouwproductie gelden nog heel andere regels. Een ander gevaar ligt wel op de loer: overbelasting van jonge gezinnen. Ouders krijgen met langere werktijden nog grotere problemen om opvang voor hun kinderen te vinden. En van de regering-Balkenende 2 moeten ze ook de verantwoordelijkheid dragen voor de verzorging van hun oude ouders. Ze moeten wel, want op de bejaardenzorg wordt bezuinigd. Het werken van vrouwen kan danig in de knel komen, betoogt de FNV Vrouwenbond dan ook. FNV Bouw vreest dat een langere werkweek mensen nog meer onder druk zet en dus ziekteverzuim verhoogt en uiteindelijk het beroep op de WAO versterkt. De bond vindt het zinniger om de werkdruk omlaag te brengen. Scholing, zeggenschap en verbetering van arbeidsomstandigheden dragen bij aan het welbevinden van werknemers. Nieuwe, innovatievere productiemethoden versterken de economie eveneens. Net als goed management: niets ergerlijker dan werkprocessen die niet op elkaar aansluiten. Slimmer produceren dus, vindt FNV Bouw. Maar langer werken? Onzin!