Gemeente Veenendaal


PERSBERICHT 61 NIEUWE NAAM VOOR CENTRUMPLAN (23-07-2004)

Gemeente Veenendaal en BAM Vastgoed
geven centrumplan nieuwe naam

Centrum-oost wordt Brouwerspoort

Centrum-oost, het gezamenlijk project van de gemeente Veenendaal en BAM Vastgoed in het centrum van Veenendaal, krijgt een nieuwe naam: Brouwerspoort. Daarnaast introduceert de gemeente een nieuwe slogan voor haar centrum: Veenendaal, het nieuwe centrum. De naamsverandering is bedoeld om de herkenbaarheid van het project te vergroten en het imago te versterken. De slogan Veenendaal, het nieuwe centrum benadrukt de kwaliteitsverbetering van het centrum en de versterking van de regionale positie die Veenendaal wil innemen. Brouwerspoort zal een nieuwe impuls geven aan het economisch functioneren van het centrum, maar ook een forse bijdrage leveren aan het culturele- en woonklimaat.

Huisstijl
Om de herkenbaarheid van het centrumproject Brouwerspoort te verbeteren is een nieuwe huisstijl ontwikkeld. De huisstijl met een eigen logo heeft sfeer en een eigen uitstraling, maar sluit daarnaast goed aan bij de huisstijl van gemeente en projectontwikkelaar. Het stervormige beeldmerk staat voor een dynamisch centrum met verschillende
(her)ontwikkelingsmogelijkheden. De naam Brouwerspoort verwijst naar de brouwerij die zich aan het Verlaat, aan de noordkant van het plangebied bevond. (Later vestigde de Hollandia Wolfabriek zich in dit gebouw). Het woord poort is gekozen, omdat dit de toegang tot het centrum tot uitdrukking brengt.
Tegelijk met de lancering van de nieuwe naam, slogan en huisstijl brengt de projectorganisatie Brouwerspoort een nieuwsbrief (nummer 3) uit in de nieuwe stijl.

De introductie van de nieuwe naam en huisstijl gaat vooraf aan de start van de eerste werkzaamheden in het plangebied. In oktober beginnen de werkzaamheden voor de sloop van enkele woningen en grote meubelhal aan de Brouwersstraat. Ook start dan de sanering van de grond van het grasveld aan het Raadhuisplein. Omstreeks 2010 zal de metamorfose van dit deel van het centrum voltooid zijn.

Enkele feiten over Brouwerspoort, Veenendaal


· Veenendaal heeft ruim 60.000 inwoners en groeit naar ca. 75.000 inwoners in 2025

· Het winkelaanbod in het centrum voorziet in de behoefte van ruim 130.00 inwoners in de regio

· Na de voltooiing van de Passage (1979), de Scheepjeshof (1990) en de zuidpassage
Corridor (1998), is Brouwerspoort de 4e grootschalige herontwikkeling in het centrum

· Architect van het Masterplan Brouwerspoort (2003) is Jos van Eldonk van bureau Soeters, Van Eldonk en Ponec.

· Het plangebied bevindt zich aan de oostrand van het centrum en wordt in grote lijnen begrensd door Het Zwaaiplein en de Raadhuisstraat, de Tuinstraat en de wijk Schrijverspark.

· De totale oppervlakte van het plangebied is 80.000 m2
· Karakteristiek onderdeel in het plangebied is het gebouw van de Hollandiawol fabriek. Dit laat 19e eeuwse gebouw blijft behouden.
· De gemeentelijke bijdrage aan de plannen bedraagt 9 miljoen euro

Het programma bevat de bouw van:

· Ca. 500 woningen

· Ruim 1600 parkeerplaatsen

· 4600 m2 detaihandel

· 6100 m2 dienstverlening

· 19.100 m2 cultuur (ondermeer de openbare bibliotheek) en gemeentelijke dienstverlening

· 800 m2 horeca

· een meubeltoonzaal van 6000 m2