Reclame Code Commissie

Televisiereclame van De Hypotheker misleidend.

In een televisiereclame voor de Financiële Coach van De Hypotheker bespreekt een pas getrouwd stel, in het bezit van huis en baan, hoe te handelen, als er iets gebeurt. De man zegt: Maar, stel nou dat er iets gebeurt? Ik bedoel .., ik raak arbeidsongeschikt, of jij, in de WAO. Nou dan moet je tegenwoordig bijna alles opgeven, verkopen en je moet je spaargeld inleveren, ik bedoel .. hoe... Vervolgens wijst de vrouw op de mogelijkheid je tegen een en ander te verzekeren met de hulp van de Financiële Coach van De Hypotheker.

Naar aanleiding van een tegen deze reclame ingediende klacht heeft de Reclame Code Commissie geoordeeld dat de reclame misleidend is, hetgeen in hoger beroep door het College van Beroep is bevestigd. Het College van Beroep heeft overwogen dat door de reclame bij de gemiddelde, niet in de WAO thuis zijnde consument ten onrechte de indruk wordt gewekt dat eenieder die arbeidsongeschikt wordt en in aanmerking komt voor een WAO-uitkering, gedwongen wordt afstand te doen van vermogensbestanddelen, zoals bijvoorbeeld spaargeld. Daarbij gaat van het woord tegenwoordig de suggestie uit dat voorheen, ingeval van een WAO-uitkering, geen verplichting bestond om het eigen vermogen aan te spreken.

Het College van Beroep heeft zijn beslissing openbaar gemaakt, omdat het de strekking van de zinsnede Nou dan moet je tegenwoordig bijna alles opgeven, verkopen en je moet je spaargeld inleveren gelijk acht aan de strekking van de zinsnede nou dan moet je tegenwoordig je huis opeten, je moet het verkopen, je moet je spaargeld inleveren(..) , die voorkwam in een eerdere versie van de reclame, die de Reclame Code Commissie eveneens misleidend achtte.
Kenmerk: Dossier 1314/04.0126 d.d. 16 juli 2004