Reclame Code Commissie

Reclame-uiting van DistributieCare B.V. voor "Prosta Totaal" is in strijd met de wet en misleidend.
De Reclame Code Commissie heeft een advertentie voor het product "Prosta Totaal" misleidend geoordeeld.

Onder de aanhef De eerste prostaatformule die ook de rest van je lichaam gezond en vitaal houdt wordt het product onder meer aangeprezen Voor het behoud van een normale prostaat en wordt tevens vermeld: Goed voor je potentie.

Het is in strijd met de Warenwet om kort gezegd- eet- en/of drinkwaar aan te prijzen met gebruikmaking van vermeldingen die toespelingen maken op het voorkomen van een ziekte. Vanwege de mededeling dat het middel problemem bij het plassen kan bestrijden acht de Commisie de uiting in strijd met de Warenwet en derhalve met artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

Aangezien adverteerster niet aannemelijk heeft gemaakt dat Prosta Totaal de werking heeft die daaraan in de advertentie wordt toegeschreven acht de Commissie de advertentie tevens misleidend (artikel 7 NRC).

Omdat adverteerster naar aanleiding van een eerdere, vergelijkbare advertentie voor hetzelfde product al is aanbevolen niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken, heeft de Commissie thans besloten deze uitspraak openbaar te maken.
Kenmerk: Dossier 04.0182 d.d. 20 juli 2004