Reclame Code Commissie

Bongers Media heeft het blad "Wonen" verspreid in strijd met Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk.
Bongers Uitgeverij heeft bij de verspreiding van het blad Wonen (thans de editie Heerlen e.o.) wederom ten onrechte een exemplaar gedeponeerd in een brievenbus die was voorzien van een JA/NEE-sticker.

De Commissie heeft Bongers Media eerder (naar aanleiding van de verspreiding van editie Maastricht en Heuvelland) aanbevolen om niet meer op een dergelijke wijze ongeadresseerd reclamedrukwerk te (doen) verspreiden.
Kenmerk: Dossier 04.0159 d.d. 20 juli 2004