Gemeente Woudrichem

23/07/2004
Gevelsteen bij de leugenbank

Het college van burgemeester en wethouders en ook het Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch heeft onlangs enthousiast gereageerd op het aanbod van het Visserij- en Cultuurhistorisch Museum om een replica van een 18^de eeuwse gevelsteen, die zich in het museum bevindt, in te laten metselen in de kademuur ter hoogte van de leugenbank, naast de Waterpoort. Dit gebeurt officieel in het jaar 2006, het jaar waarin gevierd wordt dat Woudrichem 650 jaar geleden stadsrechten kreeg.

De steen beeldt een boot met visser uit met het onderschrift Ick Laetse Varen Die Lusten Ick Heb Gevaren Ick Hoop Te Rusten. Het Museumbestuur laat weten dat de gevelsteenhouwer bereid is om tijdens de Visserijdagen in augustus 2004 bij molen Nooit Gedacht deze tekst in de replica te beitelen. Ook meldt het Museumbestuur dat het zelf garant staat voor de kosten en dat verscheidene particulieren en bedrijven zich reeds enthousiast hebben gemeld voor een bijdrage.

Het Visserij- en Cultuurhistorisch Museum hoopt dat met dit initiatief meer bewoners in de Vesting hun panden zullen opsieren met een historische gevelsteen.