Wereld Natuur Fonds Nederland

PERSBERICHT WERELD NATUUR FONDS 23 JULI 2004

Komend jaar cruciaal voor toekomst walvissen

In het Italiaanse Sorrento is door de Internationale Walvisvaart Commissie geen besluit genomen over het heropenen van de walvisjacht. De weg naar opheffing van het jachtverbod is echter wel ingezet, onder andere op initiatief van de Nederlandse overheid. Het Wereld Natuur Fonds vreest dat door het zonder uiterst strikte voorwaarden toestaan van de jacht de klok tientallen jaren wordt teruggedraaid. Walvissen gaan dan weer een onzekere toekomst tegemoet. In de vorige eeuw zijn miljoenen walvissen gedood en diverse soorten (waaronder de blauwe vinvis, het grootste zoogdier dat ooit op aarde heeft geleefd) zijn daardoor bijna uitgestorven en nog steeds niet uit de gevarenzone.

Plan voorbarig
Het Wereld Natuur Fonds vindt dat in Sorrento voortijdig gesproken is over een eventueel opheffen van het vangstverbod. Hiermee werd onnodig de kant van de walvisjagende landen gekozen, die onder aanvoering van Japan al jaren het handelsverbod overtreden. "Opheffen van het verbod is wat ons betreft onaanvaardbaar zolang er geen transparant en controleerbaar systeem is dat gebaseerd is op het voorzorgsprincipe en de toekomst van walvissen veilig stelt", aldus Elies Arps van het Wereld Natuur Fonds. Samen met grote bedreigingen als bijvangst en vervuiling is hervatting van ongecontroleerde jacht een te groot risico voor het voorbestaan van de walvissen.

Strikte voorwaarden
Het Wereld Natuur Fonds denkt dat het opheffen van het verbod op de jacht zonder strenge voorwaarden de weg opent naar een industrie waarvan de omvang nu nog niet is te voorzien. Het aanbod van walvisvlees bijvoorbeeld zal de vraag hiernaar groter maken. Ook bestaat er de kans dat meer landen geĂŻnteresseerd raken in het heropenen van de walvisjacht. Daarnaast is de controle op de eindeloze oceanen van de wereld zeer complex, zeker aangezien de landen die nu jagen al vaker hebben getoond dat zij niet graag gecontroleerd willen worden.

Wereld Natuur Fonds wil betrokken zijn bij verdere positiebepaling Nederlandse overheid Het Wereld Natuur Fonds en zijn internationale netwerk roepen de Nederlandse overheid op tot en open dialoog met alle IWC landen en deskundige organisaties over dit zeer ingewikkelde onderwerp. Het komend jaar, tot de volgende vergadering van de walvisvaart commissie, is cruciaal voor een goed besluit waardoor de walvissen zo goed mogelijk worden beschermd. Volgens de natuurbeschermingsorganisatie kan de bescherming van walvissen worden gefinancierd door het stimuleren van walvistoerisme. Deze vorm is een economisch alternatief voor de jacht. Met ruim 35 jaar ervaring met het beschermen van walvissen, wil het Wereld Natuur Fonds een positieve bijdrage leveren aan een zekerder toekomst voor de walvissen.

////////////////////
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kees Verhagen, persvoorlichter. (030)6937374 of (06)21548657, kverhagen@wwf.nl
-
Wereld Natuur Fonds
unit persvoorlichting
Boulevard 12
3707 BM Zeist