Novem

23-07-2004
Steunpunt vergunningverlening bio-energie

Gemeenten en provincies krijgen steeds vaker vergunningaanvragen binnen voor bio-energie installaties. Maar hoe pak je het als vergunningverlener aan? Waar moet je op letten? En hoe zorg je ervoor dat een bedrijf snel duidelijkheid krijgt? Het Steunpunt Milieuvergunning Bio-energie biedt gemeenten en provincies collega's aan met kennis van zaken. Kosteloos.

Het steunpunt biedt gemeenten en provincies de mogelijkheid kosteloos ondersteuning te krijgen op het gebied van bio-energie. De deskundigen zijn in dit geval vergunningverleners met kennis van zaken die collega's op locatie helpen. De `adviseurs van dienst' kennen als geen ander de omstandigheden en context. Ze bieden ervaring gebaseerd op de praktijk: in hun gemeenten is een bio-energie-installatie aangelegd, waarbij zij de vergunningprocedure hebben doorlopen. SenterNovem is initiatiefnemer en organisator van het steunpunt.

De adviseur ondersteunt u bij het:
o opbouwen van kennis over biomassa en bio-energie-installaties o opstellen van een vergunning
o informeren van bedrijven over de vergunningprocedure o inventariseren van eventuele gevolgen voor de omgeving o begeleiden van de verschillende stappen in de vergunningprocedure o aanbieden van nuttige adressen over biomassa en bio-energie

Hoe maakt u gebruik van het steunpunt?


1. Zodra u een vergunningaanvraag voor een bio-energie-installatie binnen krijgt, kunt u contact opnemen met SenterNovem. In overleg wordt bekeken of een adviseur van het steunpunt voor u iets kan betekenen en zo ja, wie daar het meest geschikt voor is. SenterNovem heeft adviseurs met verschillende ervaring en deskundigheid geselecteerd voor het steunpunt.


2. Nadat besloten is wie u gaat adviseren, maakt u onderling afspraken over de werkwijze en planning. Maximaal kunt u 12 uur gebruik maken van de expertise van de vergunningverlener.


3. Als gemeente of provincie legt u vast wat u wilt bereiken met het advies en hoeveel uur u gebruik wenst te maken van de deskundige. U legt dit vast in een formulier en stuurt dit naar SenterNovem.


4. Indien de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, accordeert SenterNovem uw aanvraag en kunt u met de deskundige afspraken maken.


5. De kosten worden rechtstreeks door SenterNovem aan de deskundige vergoed.

Meer informatie

Meer informatie kunt u lezen in de brochure "Kennis van collega's". U kunt deze ook bestellen door een email te sturen naar publicatiecentrum@Novem.nl o.v.v. "Brochure Kennis van collega's, 2DEN-03.04".

Wilt u meer informatie over het steunpunt voor bio-energieprojecten, neem dan contact op met SenterNovem, programma Duurzame Energie in Nederland, telefoon 030 - 239 37 98 of e-mail,
duurzame-energie@novem.nl