Wereld Natuur Fonds Nederland

775.575 euro voor bescherming pandabeer

Dankzij de inzet van de kinderen is een veilige toekomst voor de reuzenpanda een stap dichterbij gekomen. Met de actie Allemaal in de weer red de pandabeer! heeft de jeugdclub van het Wereld Natuur Fonds de aandacht gevestigd op de bedreiging van het leefgebied van de reuzenpanda.

In de maanden maart, april en mei van 2004 hebben de WNF-Rangers en andere kinderen zich ingezet voor de actie Allemaal in de weer red de pandabeer! Om te overleven in het wild heeft de reuzenpanda ruimte nodig. Nu is het leefgebied nog te klein en te veel opgedeeld in eilandjes bos. Daarom is het belangrijk dat er meer bos wordt aangewezen als beschermd gebied én dat er natuur is tussen de beschermde gebieden die dienst kan doen als verbindingsstrook. Met de opbrengst van de WNF-Rangeractie kan het Wereld Natuur Fonds in het Chinese Quinling 4 miljoen m² bamboebos herstellen, door betere bescherming en het herstellen en aanplanten van bos. Iedere 3 euro die is ingezameld, maakt het realiseren van 15m² pandabos mogelijk.

Rangers ontvangen cheque

Twee WNF-Rangers, Rinze Winters en Victor Marijnen, ontvingen op 27 juni namens alle WNF-Rangers uit handen van de Oosterse dansgroep de Leeuwendansers een cheque waarop het indrukwekkende bedrag stond vermeld. De cheque werd uitgereikt tijdens de natuurwandeling Walk for Nature in Lage Vuursche. Ook de opbrengst van deze wandeling wordt besteed aan de toekomst van de reuzenpanda.

Nieuwe actie, nieuw record

De WNF-Rangeractie breekt ieder jaar weer records. In 2000 bracht de actie 445.000 euro op. Na jaren van groei wisten de Rangers in 2003 het bedrag van 675.000 euro bij elkaar te brengen. De WNF-Rangerclub van het Wereld Natuur Fonds is met 84.000 WNF-Rangers de grootste wilde dierenclub van de wereld. Het ledenaantal groeit ieder jaar. De WNF-Rangers komen op voor bedreigde wilde dieren en hun leefgebied. De WNF-Rangerclub heeft een beestachtig clubblad TamTam, een website www.wnf.nl/rangerclub, en het TV-programma: WNF-Ranger Report.