Dienstenbond CNV

Wat heeft u aan de ICK-CAO?
23-07-2004

Het komend najaar gaan wij weer onderhandelen met de werkgeversvereniging over de nieuwe ICK-CAO. Voor die tijd willen wij echter meer weten over welke aspecten van de ICK-CAO u het meest of het minst waardeert. Daarom deze enquête.

Wat wil de vakbond precies te weten komen?
Wij willen vooral meer weten over de werking in praktijk van met name de harde afspraken uit de CAO (de zogenoemde A1 en A2 bepalingen).

De ICK-CAO is namelijk voor wat betreft de A1 bepalingen en de kaders van de A2 bepalingen een minimum-CAO. Dat betekent dat bedrijven wel meer mogen doen, maar niet minder.

Als werknemer zijn dit dus de harde afspraken waar u uw werkgever direct aan kunt houden. Als vakbond willen wij graag weten wat de waarde is van een aantal van juist deze A1/A2 regels. Worden deze harde minimumafspraken uitgevoerd of zitten bedrijven er in de praktijk doorgaans (ver) boven? Of zijn er bedrijven die zelfs de A1 regels niet naleven? Kortom; wat heeft u als lid van de CNV Dienstenbond nu concreet aan de ICK-CAO? Welke afspraken uit de CAO vindt u nu eigenlijk echt belangrijk? Dat soort zaken willen wij graag weten.

De tekst van de ICK-CAO.
Als u zich tijdens het invullen van de enquête afvraagt hoe de tekst van de CAO ook alweer was, hebben wij een oplossing voor u. De tekst van de ICK-CAO staat op de site van de CNV Dienstenbond: www.cnvdienstenbond.nl/cnvdienstenbond/vakgroep/vakgroepict.html

Wat gebeurt er met de resultaten van de enquête? We zullen de uitkomsten van de enquête zorgvuldig bestuderen en verwerken. Uw anonimiteit is hierbij volstrekt gegarandeerd. Op deze manier zullen wij beter weten wat voor u echt belangrijk, of volmaakt onbelangrijk is met betrekking tot de ICK-CAO.

Met deze wetenschap kunnen wij dan weer beter onze insteek formuleren voor de komende CAO-onderhandelingen. Uiteraard hoort u voor die tijd van ons wat de resultaten van de enquête zijn!

Wat moet ik doen?
Wij verzoeken u de ingevulde enquête vóór 26 augustus 2004 te retourneren aan:

De CNV Dienstenbond
t.a.v. mevrouw I. Rietveld
Antwoordnummer 1600
2130 VN Hoofddorp
U kunt de ingevulde enquête ook faxen naar nummer (023)5650150.

Vragen?
Als u nog vragen heeft over de enquête kunt u ons bereiken via m.limmen@cnvdibo.nl of natuurlijk telefonisch op (023)5651052