Dienstenbond CNV

Sociaal Plan Productschap Tuinbouw een feit
23-07-2004

Op donderdag 1 juli jl. hebben wij u als uw
vakbondsvertegenwoordigers, na 3 onderhandelingsronden het Concept Sociaal Plan ter instemming voorgelegd. Ondanks de vakantieperiode is de bijeenkomst goed bezocht.

Uit de vragen die u ons heeft gesteld is ons gebleken dat u zich goed in de regelingen had verdiept ter voorbereiding op de bijeenkomst. Wij vinden dat een goede zaak!

U heeft in overgrote meerderheid uw instemming gegeven aan het Sociaal Plan.

Dit heeft u echter niet zomaar gedaan. U heeft ons terecht een aantal kritische vragen gesteld en aan uw instemming een aantal voorwaarden gekoppeld. Zo wilde u eerst een aantal passages gewijzigd zien, zoals bijvoorbeeld;

* Het verruimen van outplacementtermijnen
* Aanwenden wachtgeldregeling (70-75%) ten behoeve van pensioenopbouw ten tijde van de WW

* Specifiekere omschrijving vangnet WW regeling
* Terugkeerregeling

Al uw voorwaarden en correcties hebben we aan uw directie teruggekoppeld. Wij zijn daarom tevreden u te mogen mede delen dat al uw voorwaarden zijn gehonoreerd en in het Sociaal Plan zijn gecorrigeerd.

Als alles volgens planning verloopt zult u op zeer korte termijn een definitief exemplaar "Sociaal Plan" van uw management ontvangen en zult u deze toegelicht krijgen in een personeelsbijeenkomst. Zoals eerder opgemerkt wordt de regelgeving rondom ontslag en uitkeringen in het huidige politieke klimaat nogal eens gewijzigd. Des te meer reden om u zich goed te informeren over uw rechten en plichten.

Maar nog meer reden om lid te zijn van een vakorganisatie. Een verstandige keuze die u al heeft gemaakt. Maar is uw collega al georganiseerd? Niet ?....... Hoe?.....

Misschien bent u diegene die haar/hem kan overtuigen van de voordelen van zon lidmaatschap. Bijgevoegd treft u daarom een aanmeldingsformulier die met uw inzet mogelijk een goede bestemming gaat krijgen!

Voor vragen of opmerkingen over deze info kunt u contact opnemen met uw bestuurder Bernard Jan de Groot, telefoonnummer (010)2651111 of e-mail: b.degroot@cnvdibo.nl