HBAG Bloemen


23-07-2004
Exporteurs Rusland
Voortgang importstop Rusland

De situatie m.b.t. de importstop is nog steeds weinig hoopvol.

Wij hebben vernomen dat een soort vliegende brigade fytosanitaire inspecties verricht aan de Russische grens en dat bij vondsten van insecten in produkten uit andere landen, ook een importstop het gevolg zal zijn.

Bovendien zijn er opnieuw meer vragen aan de Nederlandse PD gesteld die weinig of niets te maken hebben met de huidige situatie en waarvoor maanden nodig zijn om die vragen te beantwoorden.

De conclusie is dat deze situatie weinig te maken heeft met een realistisch fytosanitair beleid, maar niets anders kan zijn dan politieke onwil om snel tot een oplossing te komen. Wij moeten ook constateren dat de interventies tot op heden geen bijdrage hebben geleverd op uitzicht voor een spoedige opheffing van de importstop van Rusland.

Wij zullen blijven aandringen om de Russen te bewegen de moeilijke situatie tot een oplossing te brengen op een wijze die internationaal fytosanitair gebruikelijk is.

De verwachting is dat de importstop niet op korte termijn opgeheven zal worden.