HBAG Bloemen


23-07-2004
Exporteurs La Reunion
Export snijbloemen chrysanten

Van de Plantenziektenkundige Dienst hebben we het volgende vernomen:

In tegenstelling tot wat er in het Handboek voor exportinspectie Sierteelt staat, geldt er geen invoerverbod voor snijbloemen Chrysanten uit Nederland naar La Reunion.

Op het certificaat dient wel de bijschrijving voor Chrysanthemum vermeldt te worden, zoals deze staat beschreven op bladzijde 276 van het Handboek voor exportinspectie Sierteelt.