Ingezonden persbericht


Imation boekt 284,1 miljoen dollar omzet in het tweede kwartaal van 2004


- 0,20 dollar winst per aandeel

- winst per aandeel en omzetstijging voor gehele boekjaar naar beneden bijgesteld

Schiphol-Rijk (Nederland), 23 juli 2004 ­ Imation Corporation, leverancier van data-opslagmedia, rapporteert over het tweede kwartaal van dit boekjaar, dat afliep op 30 juni 2004, een winst uit gewone bedrijfsvoering van 7,3 miljoen dollar, ofwel 0,20 dollar per aandeel bij een omzet van 284,1 miljoen dollar. Over dezelfde periode van het vorige boekjaar, bedroeg de winst 18,9 miljoen dollar, ofwel 0,52 dollar per aandeel tegen een omzet van 268 miljoen dollar. Inbegrepen in de resultaten van het tweede kwartaal zijn 3,1 miljoen dollar aan reorganisatiekosten en 9 miljoen dollar aan kosten die gemoeid zijn met de voorraadafwaardering van optische opslagproducten. De invloed van deze posten zijn respectievelijk 0,05 dollar en 0,15 dollar per aandeel. De nettowinst inclusief speciale voorzieningen, bedroeg in het tweede kwartaal 6,8 miljoen dollar, of 0,19 dollar per aandeel.

Over het eerste en tweede kwartaal van dit boekjaar, dat op 30 juni 2004 afliep, rapporteert Imation een winst uit gewone bedrijfsvoering van 29 miljoen dollar, 0,80 dollar per aandeel, bij een omzet van 623,4 miljoen dollar. Over dezelfde periode van het vorige boekjaar, bedroeg de winst uit gewone bedrijfsvoering 40,4 miljoen dollar, 1,11 dollar per aandeel, bij een omzet van 541,3 miljoen dollar. Dit betekent een omzetstijging van 15,2 procent.

Bruce Henderson, Imation's bestuursvoorzitter en CEO zegt: "We zullen de tegenslagen die we dit kwartaal ondervonden het hoofd bieden en verwachten dat onze positie tegen het eind van dit jaar verbetert. De nieuwe marktprijzen hebben ons gedwongen om onze voorraad optische mediaproducten af te waarderen. We kunnen vervolgens de kansen die zich in de markt voordoen aangrijpen en doorvoeren in onze marktbenadering. We hebben de gehele productie- en verkoopketen op de korrel genomen en houden de kosten sterk in de gaten."

Henderson vervolgt: "Onze positie in de tapemarkt blijft stevig en onze kaspositie is onverminderd solide. We hebben het recht nog 1,8 miljoen aandelen terug te kopen."

Frank Russomanno, Chief Operating Officer Imation, zegt: "Met name de sterke prijsdruk in de optische markt heeft ervoor gezorgd dat we onze doelstellingen dit kwartaal niet hebben gehaald. We hebben onze doelstellingen voor de tweede helft bijgesteld. Echter we verwachten een constante omzetgroei in vergelijking met de tweede helft van het vorige boekjaar.'

"Onze tapeverkoop blijft gezond en verloopt volgens plan, de prijs is relatief stabiel en vanwege de goede marges hebben we dit kwartaal een omzet- en winstgroei gezien. Het sluiten van de Tucson-fabriek (zie ook belangrijkste cijfers) zal er toe bijdragen dat onze vaste kosten afnemen en zal onze marktpositie verstevigen, alsmede onze efficiency verbeteren", aldus Russomanno.

Belangrijkste cijfers over het tweede kwartaal 2004 De omzet nam toe met 6 procent tot 284,1 miljoen dollar, waarvan het dataopslag- en informatiebeheersegment 272,3 miljoen dollar voor zijn rekening nam, 6,9 procent meer dan in het tweede kwartaal van boekjaar 2003. Wereldwijd namen de verkochte aantallen data-opslagproducten met 18 procent toe.

De bruto winstmarge bedroeg 24,7 procent in het tweede kwartaal, ofwel 70,2 miljoen dollar, vergeleken met een winstmarge van 30,4 procent, ofwel 81,5 miljoen dollar, in dezelfde periode van 2003.

De bedrijfskosten bedroegen 42,2 miljoen dollar, wat 14,9 procent van de omzet is en 0,8 procent lager dan de 15,7 procent van de gerapporteerde omzet in het tweede kwartaal van 2003. De onderzoeks- en ontwikkelingskosten bedroegen 14,6 miljoen dollar, ofwel 5,1 procent van de omzet, vergeleken met 12,5 miljoen dollar, of 4,7 procent in dezelfde periode van het vorige boekjaar.

Imation heeft aangekondigd de activiteiten die plaatsvinden in de Tucson (Arizona) fabriek uit te faseren. Dit houdt een kleine reorganisatie in van hieraan gerelateerde verkoop- en administratieve posities. De kosten die gemoeid gaan met deze herstructurering zullen 9 miljoen dollar bedragen, waarvan 6,0 miljoen dollar aan kasgeld. In dit kwartaal is hiervan 3,1 miljoen dollar opgegaan aan kosten die hiermee gemoeid zijn. De overige kosten zullen worden verspreid over de aankomende 18 maanden. De herstructurering zal de positie van 280 - met name fabrieks - medewerkers beïnvloeden.

In het tweede kwartaal bedroeg de winst uit gewone bedrijfsvoering 10,3 miljoen dollar, ofwel 3,6 procent van de omzet (waarvan 3,1 miljoen dollar aan kosten gemoeid met herstructurering en 9 miljoen dollar aan kosten gemoeid met waardevermindering van optische opslagproducten). In het tweede kwartaal van 2003, was de winst 26,8 miljoen dollar, ofwel 10 procent van de omzet.

De winst per aandeel bedroeg 0,20 dollar bij een belastingdruk van 27 procent. In dezelfde periode in het vorige boekjaar was de winst per aandeel 0,52 dollar bij een belastingdruk van 32 procent.

De kasstroom bedroeg in het tweede kwartaal 5,9 miljoen dollar en 30,1 miljoen dollar voor het boekjaar tot nu toe. In dezelfde perioden in 2003 bedroeg dit respectievelijk 23,3 miljoen en 42,1 miljoen dollar. Gedurende het kwartaal werd 33,0 miljoen dollar uit de courante middelen belegd in vastrentende waarden met een looptijd van langer dan 90 dagen. De kaspositie bedroeg op 30 juni 2004 392,0 miljoen dollar en 425,0 miljoen dollar inclusief beleggingen.

Imation heeft in het tweede kwartaal voor 5,1 miljoen dollar 125.000 eigen aandelen gekocht en het heeft het recht op de aankoop van nog 1,8 miljoen eigen aandelen. De investeringen in dit kwartaal beliepen 6,0 miljoen dollar. Afschrijvingen en afboekingen bedroegen in het tweede kwartaal 12,7 miljoen dollar. Op 30 juni 2004 had Imation 2800 mensen in dienst.

Vooruitzichten
De volgende vooruitzichten voor het boekjaar 2004 zijn onderhevig aan de risico's en onzekerheden die hieronder zijn beschreven.
* De omzet groeit over het gehele boekjaar 2004 naar verwachting met vijf tot tien procent en zal uitkomen op 1,22 tot 1,28 miljard dollar. Eerder verwachtte Imation een omzetgroei van vijftien procent.
* De winst uit gewone bedrijfsvoering zal in 2004 naar verwachting uitkomen tussen de 95 miljoen en 103 miljoen dollar, waaronder 3,1 miljoen dollar aan kosten die gemoeid zijn met de reorganisatie. Eerder verwachtte Imation een winst tussen de 123 miljoen en 127 miljoen dollar.
* De belastingdruk zal naar verwachting 33 procent bedragen. Imation verwacht dat bepaalde belastingvoordelen toegekend zullen worden, maar wil deze op dit moment nog doorberekenen.
* Investeringen zullen 40 tot 45 miljoen dollar bedragen.
* Afschrijvingen en afboekingen zullen 50 miljoen dollar belopen. Imation
Imation Corporation is ontwikkelaar, fabrikant en leverancier van magnetische- en optische- verwisselbare opslagmedia. Het brede productassortiment van Imation voorziet in opslagbehoeften variërend van een paar megabyte tot honderden gigabytes. Imation is in meer dan zestig landen vertegenwoordigd en heeft producten voor zowel de consumentenmarkt als de zakelijke markt. Met meer dan driehonderd patenten en dankzij meer dan driehonderd onderzoekers en ontwikkelaars die bij Imation werkzaam zijn, weet Imation haar positie als pionier op het gebied van magnetische- en optische-mediatechnologieën te handhaven.

In juni 2004 had Imation wereldwijd 2800 mensen in dienst. Het hoofdkantoor van Imation bevindt zich in Oakdale, Minnesota, V.S. Het Europese hoofdkantoor is gevestigd in Schiphol-Rijk. Meer informatie is te vinden op de website www.imation.com en op de Nederlandse website www.imation.nl.

Meer informatie:
Persberichten, achtergrondinformatie en foto's zijn te vinden op www.online-pressrooms.com

Imation International B.V.
Theo Bouwmans
00 31 (20) 654 21 57
tgbouwmans@imation.com

PublieksWerk
Marije Verdouw
00 31 (20) 486 21 39
marije@publiekswerk.nl