EVD PARTNER IN EXPORT
http://www.evd.nl

EUR 2,5 miljoen voor bedrijven met Turkse ambities

vrijdag 23 juli 2004

EUR 2,5 miljoen overheidsgeld beschikbaar voor Nederlandse ondernemers met ambities in Turkije

Nederlandse ondernemers die willen gaan samenwerken met Turkse ondernemers kunnen nu in aanmerking komen voor financiële ondersteuning daarvoor. Turkije behoort namelijk sinds kort tot de landen die zijn opgenomen in het Programma Samenwerking Oost-Europa (PSO) van het Ministerie van Economische Zaken (EZ). Dit is het programma dat commerciële samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en Oost-Europese bedrijven financieel ondersteunt. In totaal stelt PSO dit jaar zo'n EUR 40 miljoen beschikbaar voor projecten in 13 landen. Nederlandse ondernemers kunnen tot 6 september 2004 hun projectvoorstellen voor Turkije indienen bij de EVD.

Programma Samenwerking Oost-Europa
PSO is een ondersteuningsprogramma van het Ministerie van Economische Zaken (EZ). EZ stimuleert met PSO de commerciële samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en Oost-Europese bedrijven. Daarnaast bevordert het PSO de economische kennisoverdracht vanuit het Nederlandse bedrijfsleven naar Oost-Europa. Zodoende levert EZ een bijdrage aan de versterking van de economieën in deze regio.

Procedure voor projectvoorstellen Turkije
Nederlandse ondernemers kunnen een projectvoorstel indienen volgens de PSO-tenderinstructies die te vinden zijn op: www.evd.nl/pso. Deze instructies bevatten ook nadere informatie over de tender en over de voorwaarden voor contractverlening.
Alle voorstellen voor projecten in Turkije die vóór 6 september zijn binnengekomen bij de EVD, worden door de EVD gerangschikt op basis van die voorwaarden en criteria. Alleen de meest kansrijke voorstellen komem in aanmerking voor PSO-financiering.

Bij het projectvoorstel dient een (initieel) businessplan te worden ingediend. Daarnaast zal een 'bancable businessplan' één van de resultaten moeten vormen van elk project.
Wanneer een projectvoorstel positief wordt beoordeeld, zal 50% van het projectbudget worden gefinancierd. De maximale projectomvang is EUR
1,5 miljoen. De maximale PSO-bijdrage is derhalve EUR 750.000.

Verder geldt het volgende:
Goederen die in het kader van PSO-projecten Turkije worden ingevoerd, zijn niet vrijgesteld van invoerheffingen. Belasting dient te worden afgedragen volgens lokale regels.
Deelname van de Nederlandse hoofduitvoerder in de ontvangende partij of lokale joint venture is toegestaan tot een belang van 100%. Co-financiering vanuit publieke bronnen (met uitzondering van de Nederlandse overheid) is toegestaan, tot het niveau van maximaal 80% van het projectbudget. Dit komt dus neer op maximaal 30% van het projectbudget, boven de door PSO gefinancierde 50%. Betalingen worden verricht op basis van geleverde resultaten.

Meer informatie over PSO in Turkije is verkrijgbaar bij de heer Erik Smidt, telefoonnummer 070 - 7788 285 / PSOonline@info.evd.nl

PSO wordt uitgevoerd door de EVD, het agentschap van EZ voor Internationaal Ondernemen en Samenwerken.