STICHTING LEASELEED

Stichting leaseleed daagt Dexia en spaar select voor de rechter

Nadat rechtstreekse onderhandelingen met Spaar Select en Dexia niet tot een bevredigend resultaat geleid hebben en ook de Commissie Oosting er niet in geslaagd is tot een vergelijk te komen, blijft voor de Stichting Leaseleed slechts de gang naar de rechter over om alsnog een bevredigende oplossing voor de aangesloten gedupeerden te bereiken.

De dagvaarding heeft uitsluitend betrekking op circa 420 gedupeerden die allen door Spaar Select zijn geadviseerd om met Dexia een overwaarde effect constructie aan te gaan. Dit is een constructie waarbij effectenlease gecombineerd is met een beleggingsdepot. Het beleggingsdepot is meestal verkregen doordat een (tweede) hypotheek op de overwaarde van het huis is gevestigd. Opzet van de constructie was dat de maandelijkse verplichtingen van de effectenlease voldaan zouden worden uit het rendement van het beleggingsdepot. De stenen van het huis zouden het werk doen, zo werd de gedupeerden voorgehouden. Als gevolg van de sterke dalingen op de beurs en de onttrekkingen voor de maandelijkse leasetermijnen, zijn de beleggingsdepots inmiddels leeg of nagenoeg leeg. De gedupeerden moeten nu, veel eerder dan was voorgehouden de maandelijkse verplichtingen uit eigen middelen betalen. Bovendien blijven deze gedupeerden na afloop van de constructie niet alleen met een restschuld van de effectenlease zitten, maar kunnen ook hun (tweede) hypotheek niet aflossen. De gemiddelde schade die deze gedupeerden lijden bedraagt 100.000,-- euro!

In afwijking van het proces van de Stichting Leaseverlies, betreft het hier geen collectieve actie maar een gezamenlijke actie. Voordeel van deze aanpak is dat de gedupeerden zelf partij zijn in de procedure en er direct schadevergoeding gevorderd kan worden.

Een ander verschil met de door de Stichting Leaseverlies aanhangig gemaakte rechtszaak, is dat de vordering van de Stichting Leaseleed niet uitsluitend is gebaseerd op misleidende reclame, maar ook en met name op een groot aantal andere gronden zoals dwaling, bedrog en misbruik maken van omstandigheden. Dexia en Spaar Select worden tezamen aangesproken. Inzet van de procedure tegen Dexia en Spaar Select is dat de gedupeerden financieel terug gebracht worden in de staat waarin ze zich bevonden voor het aangaan van de Overwaarde Effect Constructie. Het recent door de Commising Oosting uitgebrachte advies bevestigt dat de vorderingen van de Stichting Leaseleed gegrond zijn.

NOOT VOOR DE REDACTIE,