VVDNieuws

22 jul 2004 - Inzicht gewenst over de vermeende
relatie tussen Iran en Al Qaeda

De conclusies van het Amerikaanse rapport over de terreuraanslagen van 11 september 2001 dat vandaag - 22 juli 2004 - zal worden gepresenteerd, waren reeds enkele dagen voor de publicatie bekend. Uit die conclusies wordt een vermeende connectie tussen Iran en het terreurnetwerk Al Qaeda aangestipt. Terrorismewoordvoerder Geert Wilders wil van de minister van Buitenlandse Zaken weten hoe hij de connectie tussen Iran en het terreurnetwerk inschat. Tevens wil Wilders weten of er een samenwerkingsverband is tussen de door Iran gesteunde terreurorganisatie Hezbollah en Al Qaeda.

Vragen van het lid Wilders (VVD) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de vermeende relatie tussen Iran- Al Qaeda naar aanleiding van het Amerikaanse 9/11 rapport

1. Bent U bekend met de berichten "9/11 Panel Links Al Qaeda, Iran", "9/11 Commission Finds Ties Between al-Qaeda and Iran", "Iran was basis voor Al Qaeda", en "'9/11'-commissie wijst richting Iran"?

2. Hoe schat de minister de contacten tussen Iran en Al Qaeda in? Is er daadwerkelijk sprake van een samenwerking tussen de Iraanse inlichtingendiensten, Iraanse douane en het Al Qaeda netwerk? Is er ook sprake van een samenwerkingsverband tussen de door Iran gesteunde terroristische organisatie Hezbollah en Al Qaeda? Zo ja, deelt u de mening dat zulks onaanvaardbaar is?

3. Wanneer zal het eerder door een Kamermeerderheid bepleite verbod op de politieke tak van de terroristische organisatie Hezbollah nu eindelijk plaats vinden? Kunt hier iets meer daadkracht tonen, gelet op het feit dat u reeds in december 2003 aangaf dit te zullen onderzoeken?

4. Is het waar dat Iran een deel van het Al Qaeda leiderschap herbergt, waaronder een van de zonen van Osama Bin Laden? Waarom heeft Iran deze individuen niet uitgeleverd aan de Verenigde Staten? Deelt U de mening dat, indien dit waar is, dit onacceptabel is?

5. Bent u bereid, indien de in de vorige vragen gestelde informatie juist is, op korte termijn als voorzitter van de Europese Unie Iran op krachtige wijze op diplomatiek en politiek niveau deelgenoot te maken van het feit dat u de contacten tussen Iran en Al Qaeda onaanvaardbaar vindt? Welke consequenties moet een en ander naar u mening hebben voor de relatie tussen Nederland, respectievelijk de Europese Unie, en Iran?

22 juli 2004