VVD23 jul 2004 - Vragen over de aanhouding van een 17-jarige moslimextremist uit Rotterdam

Vragen van het lid Wilders (VVD) aan de ministers van BZK en Justitie over de aanhouding van een 17 jarige moslimextremist uit Rotterdam

1. Bent u bekend met de berichten 'Aangehouden moslim kreeg wapentraining in Pakistan' en 'Terreurverdachte (17) al langer gevolgd'?

2. Is het aanhouden van de 17-jarige verdachte A. en het aantreffen van plattegronden van gebouwen in zijn woning de reden geweest om op 9 juli j.l. het landelijk terreuralarm af te kondigen? Zo neen, wat was dan de reden?

3. Is het waar dat A. dezelfde persoon is die in januari 2003 met een vriend naar Tsjetstjenië reisde om de 'moslimbroeders' in de oorlog tegen de Russen te helpen? Gaat het dan om de toen genoemde 'Khaled' of om 'Mo'?

4. Is het waar dat verdachte A. ervan wordt verdacht in een Pakistaans terroristisch trainingskamp te zijn getraind in het maken van bommen en omgaan met zeer zware wapens? Werden bij hem eerder explosie-chemicaliën, een zelfmoordtestament, literatuur over Bin Laden en contactadressen van radicale moslims in het buitenland aangetroffen?

5. Van hoeveel misdrijven wordt A. verdacht, die zouden hebben plaatsgevonden nadat hij op vrije voeten was gesteld na de in vraag 4 beschreven vondsten? Behoort daartoe de overval in april j.l. op een Edah supermarkt in Rotterdam-West? Waarom is A. toen wederom niet in de gevangenis beland? Kunt u een overzicht geven van het aantal keren dat A. met justitie in aanraking kwam en om welke reden dat was?

6. Is er een verband tussen de verdachte en de Ar Rahmanee en/of Al Tawheed moskee? Was verdachte een bezoeker van een van deze moskeeën?

7. Klopt het dat verdachte A. ook in contact heeft gestaan met een topterrorist die met de aanslagen in Madrid en Casablanca in verband wordt gebracht? Weet u of verdachte A. op enigerlei wijze bij (de voorbereiding van) deze aanslagen betrokken is geweest?

8. Wat is de rol van A.'s kompaan Ibrahim Mohammed I. in het netwerk van jonge radicale moslims waar het landelijk parket onderzoek naar doet? Hoe groot is dit netwerk? Zijn er nog meerdere arrestaties geweest die hiermee verband houden? Houdt dit netwerk verband met de terreurcel die het Rotterdamse belhuis Internet Phone Centre, dat sinds januari in eigendom van I. is, als uitvalsbasis gebruikte?

9. Is de minister van mening dat tot nu toe effectief is opgetreden tegen de betreffende moslim-radicalen? Zo ja, waaruit blijkt dat dan?

23 juli 2004